24 februari 2024

Start Europese verkiezingscampagne SGP Zuid Holland

Op vrijdag 9 februari startte de Europese verkiezingscampagne voor de SGP in de provincie Zuid-Holland. Op uitnodiging van de provinciale afdeling en fractie sprak SGP-Lijsttrekker Bert-Jan Ruissen voor een mooi gevulde zaal in Krimpen aan den IJssel. Exclusief kwam hierbij het punt van migratie op europees- en provinciaalniveau naar voren. Zowel de SGP-Europarlementariër als SGP-Statenlid Gerard van de Breevaart schetsten de problematiek voor de aanwezige bestuurders. In het tweede deel werden campagne-ideeën uitgewisseld.

Ruissen besteedde de afgelopen periode veel aandacht aan het onderwerp migratie en droeg daarbij de standpunten van de SGP uit. Zo pleitte hij ervoor om juist de grondoorzaken van migratie aan te pakken door extra inzet op ontwikkelingssamenwerking. Verder is de SGP voor extra inzet op regionale opvang. De SGP wil dat lidstaten eigen beleid kunnen voeren en niet in het keurslijf van Europa moeten worden gedrongen. Daarbij moet altijd ruimte blijven voor de echte vluchteling. ‘Het vaste verdelingsmechanisme moet enkel bij een grote crisis ingezet worden’, aldus Ruissen, die verder een limit op arbeidsmigranten buiten de Europese Unie bepleitte en werkvergunningen voor arbeidsmigranten binnen de EU.

Pact
Bert-Jan Ruissen schetste een duidelijk beeld over de hedendaagse problematiek van de migratie. Het afschuwelijke feit van de grote aantal verdrinkingen in de Middellandse zee werd benoemd. De zeer ongewenste demografische ontwikkelingen waardoor Nederland zal doorgroeien tot 25 miljoen mensen bij ongewijzigd beleid werd in cijfers geschetst.

Ook werd het nieuwe asiel- en migratiepact benoemd. Over dit pact is jarenlang onderhandelt en het startpunt lag zelfs in 2016. Bijna 10 jaar is nodig geweest om tot dit pact te komen. Dat geeft ook gelijk de moeilijkheid van dit onderwerpt weer. De toekomst zal leren of dit Pact het gewenste resultaat geeft.

Huisvesting

Gerard van de Breevaart schetste de provinciale problematiek met betrekking tot migratie. Daarbij werd extra ingezoomd op huisvesting.  Om de zeer schaarse ruimte voor woningen wordt hard gevochten. Projectontwikkelaars willen wel, maar worden tegengehouden door de provincie die het beleid heeft dat buiten de kernen niet gebouwd mag worden.  Enkel als er tijdelijk gebouwd wordt voor vluchtelingen c.q. migranten lijkt er wel iets meer mogelijk te zijn. Daar is de SGP het niet mee eens, zij roept op om evenveel kansen aan dorpsbewoners als voor migranten te geven. De SGP is van mening dat bij ieder dorp, op een geschikte locatie, een extra straatje aangelegd moet kunnen worden. Daarmee kan de kwaliteit van de kernen op peil worden gehouden en krijgen eigen inwoners een kans op een woning. De SGP in Zuid-Holland is ertegen om deze grond uitsluitend te bestemmen voor migranten.

Campagne
In en na de pauze was er een brainstormsessie over de verkiezingscampagne. Het was mooi dat de plaatselijke SGP-afdelingen al allerlei initiatieven hebben genomen (zangavond, bedrijfsbezoeken, sprekersavonden) en het werkte zeer aanstekelijk de ideeën van de diverse afdelingen te horen. Hoe deze ideeën uitpakken zult u bij leven en wel zijn wel merken als de campagne in volle gang is.

Campagneleider