27 augustus 2015

Snel internet voor iedereen

Snel internet is hard nodig voor alle huishoudens, instellingen en bedrijven. Vorige week adviseerde de koepel van het primair onderwijs, de PO-raad, om scholen in buitengebieden van glasvezelverbindingen te voorzien. De SGP&ChristenUniefractie in Zuid-Holland sluit daar bij aan en heeft opnieuw vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten (GS).

De provincie Zuid-Holland zou actiever moeten worden om de aanleg van snel internet mogelijk te maken. In een goed functionerende economie is snel internet immers onmisbaar, stellen de fractieleden Henk van Dieren en Chris Schaapman.

Het advies van de PO-raad sluit naadloos aan bij de opvattingen van de fractie. De fractie verwijst naar de agrarische sector die het, net als scholen en kleine bedrijven in de buitengebieden met intensief internetverkeer, met zwakke verbindingen moeten doen. Intussen is ook de agrarische sector een belangrijk deel van onze economie en kan de provincie hier niet afzijdig blijven. Temeer niet omdat andere provincies intussen wel stimulerende maatregelen nemen en fondsen ter beschikking stellen.

De fractie had hierop een jaar geleden al aangedrongen bij GS maar tot nu merken we er weinig van, zegt Schaapman. De verschillen tussen tussen stadsregio’s en buitengebieden zijn volgens hem veel te groot.

20150827VRAGEN Statenfractie SGP&ChristenUnie Snel internet voor iedereen (PDF)