2 april 2015

Slotbijeenkomst verkiezingscampagne SGP Zuid-Holland

De provinciale afdeling van Zuid-Holland zette op woensdag 1 april  in een slotbijeenkomst van de verkiezingscampagne het kernteam van de campagne in het zonnetje. Dankwoorden aan alle betrokkenen, zowel voor de gekozenen als de medewerkers in de campagne.


De slotbijeenkomst werd afgesloten met een gezellig warm buffet en een kennisquiz over de laatst gehouden verkiezingen. Organisator en secretaris van de provinciale afdeling benadrukte dat onder de zegen van de Heere het werk van het campagneteam heeft mogen plaatsvinden. De SGP heeft nu drie Statenleden in Zuid-Holland, iets waar op gehoopt werd, maar niet mee werd gerekend. Ook zeteluitbreiding in Hoogheemraadschap Rijnland, waar nu voor de gecombineerde fractie Niek van der Plas zijn plaats in mag nemen. Ook hier was niet mee gerekend. Daarnaast mocht ook in het Hoogheemraadschap Delfland de gecombineerde lijst met de ChristenUnie een zetel krijgen. In Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard wordt het geluid van de SGP-ChristenUnie door twee leden vertolkt. In Waterschap Hollandse Delta waar de SGP zelfstandig uitkwam zijn het eveneens 2 leden die het SGP geluid mogen vertolken. Na nogmaals felicitaties aan de gekozenen werd het kernteam van de campagne bedankt.

Dank aan de jongste in het gezelschap, die een groot aandeel heeft gehad in de digitale campagne: Joan Grinwis. Met zijn 15-jarige leeftijd was hij enorm betrokken bij de verkiezingscampagne. Daarna werd Campagneleider Anthony v.d. Wulp bedankt voor zijn tomeloze inzet. Alle eindjes kwamen uiteindelijk bij hem bij elkaar en heeft alles in goede banen weten te leiden: Bijeenkomsten, drukwerk, digitale campagne enz. Tenslotte bedankte Weijers ook Peter Grinwis die als bestuurslid deel uitmaakte van het kernteam. Hij nam binnen het campagneteam veel werk in handen. Daarnaast is hij ook verantwoordelijk voor de budgettering van de 5 campagnes (Provinciale Staten en 4 Waterschappen).

Voorzitter Kees van de Berg dankt op zijn beurt Wim Weijers, die als schakel diende tussen bestuur en campagne team, zorg had voor de samenstelling van de kandidatenlijsten, indienen van de lijsten, de juiste ondersteuningsverklaringen en vanuit bestuurlijk oogpunt het campagneteam scherp hield. Uiteraard ook met bloemen voor zijn vrouw!