21 februari 2015

SGP Zuid-Holland belangrijk voor Eerste Kamer

Geen verkiezingsprogramma, maar toch de volle aandacht. Dat gebeurde op de verkiezingsavond van de SGP in Hardinxveld-Giessendam. Nationale belangen met een lokale noot! Naast de SGP- lijsttrekker van de Provinciale Staten van Zuid-Holland Servaas Stoop en Goos den Hartog van SGP Rivierenland, zette Peter Schalk, SGP kandidaat voor de Eerste Kamer de toon. Niet voor niets als je bedenkt dat zo’n 20.000 stemmen meer op de SGP in Zuid-Holland het verschil kan maken voor een tweede zetel voor de SGP in de Eerste Kamer. Met de bijdrage van de lokale politicus Jan de Vos, kon gesproken worden over een inhoud volle bijeenkomst.

Servaas Stoop heeft als lijstrekker voor de Provinciale Statenfractie van de SGP veel bestuurlijke en politieke ervaring. Eerst als medewerker van de Tweede Kamerfractie en sinds 1992 als lid van de Provinciale Staten, voormalig burgemeester van Dirksland en thans waarnemend burgemeester in Korendijk. Hij gaf aan dat de basis voor het politieke handelen de Bijbel is en dat het Rentmeesterschap daarin een centrale plaats in neemt.

 

Waterschap
Goos den Hartog is sinds 2013 Heemraad in SGP Waterschap Rivierenland en sinds 1995 algemeen bestuurslid. Als lijstrekker zette hij uiteen wat de rol van het Waterschap is. Daarbij kwam o.a. aan de orde de veiligheid, sterke dijken, watersysteem, baggeren, waterberging, waterkwaliteit, waterketen in samenwerking met de gemeenten, zuiveren van afvalwater en beheer van wegen. De SGP fractie lanceerde ook de vijf speerpunten: ‘Een dijk van een veiligheid, schoon water natuurlijk, brandstof uit afvalwater, agrarische sector met natuur, efficiënt en doelmatig. Reden genoeg om te stemmen op de SGP in Rivierenland.

 

Eerste Kamer
Tenslotte zette Peter Schalk, SGP kandidaat voor de Eerste Kamer het verschil neer tussen de verkiezingen van de Statenleden en de leden van de Eerste Kamer, die door deze Statenleden worden gekozen. ‘Zo heeft de provincie een verkiezingsprogramma, maar een Eerste Kamerfractie heeft geen direct programma, want het politiek primaat ligt bij de Tweede Kamer’. Als belangrijkste taak noemde Schalk dat de Eerste Kamer moet waken voor de ‘waan van de dag’. Gevraagd naar zijn strategische agenda antwoorde hij dat hij graag wil samenwerken op thema’s die voor de SGP aangelegen zijn.

Jongste partij
Lokaal politicus Jan de Vos en kandidaat Statenlid als nummer 23 op de lijst haalde deze week de krant door zijn onderzoek naar de leeftijd van SGP raadsleden. De oudste partij bleek de jongste raadsleden te hebben. Daarbij komt dat de SGP in elke overheidslaag vertegenwoordigd is. Men weet elkaar te vinden. Niet alleen in verkiezingstijd maar, zo gaven de SGP politici aan dat de SGP fracties altijd een luisterend oor hebben!
Meer informatie is te vinden op www.sgpzh.nl en www.sgprivierenland.nl.