18 februari 2011

SGP wil Landbouw Hoofdstructuur

SGP Zuid-Holland pleitte vrijdag 18 februari voor het inrichten van een Landbouw Hoofdstructuur. Dat staat in een manifest dat is aangeboden aan Arie Verhorst, provinciaal voorzitter van LTO Noord. Lijsttrekker Stoop: Jarenlang hebben we gediscussieerd over de Ecologische Hoofdstructuur. De positie van de landbouw kwam daarbij onvoldoende tot zijn recht. Wij willen dat er nu ook een Landbouw Hoofdstructuur komt!

Vrijdagmiddag 18 februari bracht een delegatie van SGP-Statenleden een werkbezoek aan agrariër Naaktgeboren in Goudswaard (Hoeksche Waard). Tijdens dit bezoek heeft Servaas Stoop, lijsttrekker van SGP Zuid-Holland en huidig Statenlid, een manifest overhandigen aan Arie Verhorst. In dit manifest roept de SGP de provincie Zuid-Holland op om samen de staatssecretaris snel van start te gaan met het inrichten van een Landbouw Hoofdstructuur.

Stoop: “Met een agrarische hoofdstructuur laat de provincie zien waar en op welke manier de agrarische sector zich kan ontwikkelen. Via de Landbouw Hoofdstructuur scheppen we ruimte, duidelijkheid en zekerheid voor gangbare, duurzame, verbrede en alternatieve landbouw.”

Het is dan ook tijd voor een nieuw natuurbeleid. Servaas Stoop: “We moeten werken met de oorspronkelijke landschapsbeheerders: de agrariërs. We willen vanuit de Landbouw Hoofdstructuur veel meer ruimte voor agrarisch en particulier natuurbeheer. In plaats van flinke bedragen te betalen voor aankoop en inrichting is alleen nog geld nodig voor het beheer. Gedwongen onteigening is dan niet meer nodig en we hoeven goede landbouwgrond niet langer op te offeren voor nieuwe natuur!”

>> Manifest: Op naar een Landbouw Hoofdstructuur en nieuw natuurbeleid!