14 december 2016

SGP-volksvertegenwoordigers in de Krimpenerwaard

Op uitnodiging van de SGP-Statenfractie bezochten de SGP-Kamerleden Kees van der Staaij en Elbert Dijkgraaf afgelopen vrijdag de Krimpenerwaard. Samen met SGP-Statenleden uit andere provincies lieten zijn zich bij twee bedrijven informeren over de uitdagingen voor een goede bedrijfsvoering en de problemen met het huidige beleid van de rijksoverheid.

Bij Hoeve Stein in Reeuwijk vertelde de familie De Goeij over hun mogelijkheden van natuurvriendelijk boeren. Samen met andere instellingen werken zij aan hun doelen in een gebied met bijzondere natuurwaarden. Zo spelen ze maximaal in op overheidsdoelen ten aanzien van de natuur.

Bij melkveehouderij Slingerland in Berkenwoude kreeg het gezelschap een inkijkje in de geschiedenis van een al lang bestaand familiebedrijf. Alle actuele aandachtspunten passeerden de revue: de voortdurende focus op kwaliteit van de melk, de consequenties van een dalende melkprijs, de aanstaande wetgeving rond fosfaatrechten en de ontwikkelingen van de waterkwaliteit.

Als afsluiting presenteerde Statenlid Henk van Dieren het project Groene Cirkels, dat brouwerij Heineken Heineken samen met de provincie en Wageningen Environmental Research (voorheen Alterra) heeft opgezet. Het doel is: met natuur als uitgangspunt duurzaamheid realiseren rond de thema’s: energie, water, grondstoffen, mobiliteit en leefomgeving.