25 oktober 2017

SGP Utrecht organiseert landbouwavond

De provinciale afdeling van de SGP in Utrecht organiseert op 17 november 2017 een avond over de landbouw en natuurbeheer. Belangrijk onderdeel is de natuur inclusieve landbouw in de provincie Utrecht. Is een verbinding van natuur en landbouw heel logisch of juist onmogelijk? Doet de overheid genoeg om natuurbeheer door agrariërs te stimuleren?

Hoofdspreker is Elbert Dijkgraaf (Tweede Kamerlid voor de SGP), die zijn visie op de combinatie van landbouw en natuur zal geven. Ook Statenlid Piet van Leeuwen zal op dit onderwerp ingaan, maar dan vanuit de provincie. SGP‘er Floor van Os, fractievoorzitter van de SGP binnen het waterschap Stichtse Rijnlanden, zal iets vertellen over het actuele thema van bodemdaling in de veenweidegebieden.

Vooral na de pauze is er veel mogelijkheid tot interactie. Gijs van Leeuwen (voorzitter SGP-fractie Provinciale Staten Utrecht) zal het gesprek met de zaal leiden. Hij zal daarbij ook nog kort ingaan op landbouw en schone energie.

De avond zal gehouden worden in Gasterij De Milandhof in Zegveld en begint om 19:45 uur.

Ook leden vanuit Zuid-Holland zijn van harte welkom.