22 juni 2023

SGP start onderzoek naar subsidie sociale woningbouw

In 2021 hebben nieuwbouwprojecten ten bate van sociale woningen subsidie gekregen. Deze subsidie wordt ook wel de ‘knelpuntenpot’ genoemd, waarbij er per woning een bedrag wordt uitgekeerd om de bouw te versnellen en de onrendabele top weg te nemen.

Inmiddels zijn twee jaar voorbij gegaan en vraagt 75% van de sociale nieuwbouwprojecten, die de subsidie in 2021 hebben ontvangen, verlenging aan. Sommige projecten vragen zelfs verlenging aan voor nog twee jaar. Is er dan nog sprake van versnelling of van een juiste toekenning van de subsidie? Of waren de voorwaarden niet scherp genoeg? Hoe kan het dat zoveel projecten verlenging aanvragen? Welke maatregelen moeten we nemen om ervoor te zorgen dat de subsidie rechtmatig wordt verleend?

Vanuit de controlerende rol van de Provinciale Staten zijn deze vragen gesteld en is er een voorstel gedaan om een onderzoek en uitleg per nieuwbouwproject te ontvangen. Ondanks dat o.a. GroenLinks, PvdA en CDA het verzoek om een lid-GS brief niet steunden, gaat Statenlid Gerard van de Breevaart het onderzoek wel in gang zetten.