10 maart 2015

SGP op pad met campagneauto

‘Samen voor Zuid-Holland’. Onder dit motto voert SGP Zuid-Holland campagne. In het verkiezingsprogramma ligt het accent op samenwerking van de provincie met andere overheden en maatschappelijke organisaties en instellingen. In het verkiezingsprogramma worden voor alle provinciale beleidsterreinen concrete voorstellen gedaan. Lijsttrekker Servaas Stoop: “De provincie moet werken als bruggenbouwer. Daarom is ons motto ook samen voor Zuid-Holland.”

Samen voor onze provincie. Om die reden doorkruist de SGP in de hele zittingsperiode van vier jaar de provincie om werkbezoeken af te leggen, burgers te ontmoeten en ondernemers te spreken. Statenlid Henk van Dieren: “Wij gaan niet alleen in de campagneperiode op pad, maar zijn vier jaar bereikbaar voor alle vragen!” Om deze campagneperiode extra te onderstrepen, verplaatst lijsttrekker Stoop zich momenteel in een opvallende auto, bestickerd met het SGP-logo. Aangezien de heer Stoop op Goeree-Overflakkee woont is de auto dan ook veelvuldig te zien.

Platteland
De SGP wil dat het ruimtelijk beleid in de komende periode gericht is op een mooi Zuid-Holland. De ruimte is schaars en daarom moet de openheid van het landelijk gebied worden beschermd. Dat moet in goed overleg met gemeenten en waterschappen en andere belanghebbenden geregeld worden. 

Een vitaal platteland bestaat uit agrarische gronden en uit unieke natuurgebieden. Enerzijds wil de SGP ruimte voor een gezonde agrarische bedrijfsvoering, anderzijds moet de natuur meer beleefbaar gemaakt worden. De SGP pleit voor een verbinding tussen beheer van natuur en agrarische gronden. 

De SGP wil een bereikbare provincie. Zowel moet een goed stelsel van provinciale wegen als met een doelmatig en dekkend netwerk van openbaar vervoer. De SGP wil meer geld uittrekken voor het oplossen van onveilige knelpunten.

Duurzaamheid
Lijsttrekker Stoop: “De SGP wil een geloofwaardig milieubeleid dat wordt consequent wordt gehandhaafd. Samen voor een duurzaam Zuid-Holland!” De provinciale organisatie heeft een voorbeeldfunctie bij duurzaamheid.

Een innovatieve regionale economie  is essentieel voor groei van de werkgelegenheid. Servaas Stoop: “Samen met onderwijs- en kennisinstellingen kan de provincie zorgen voor een bedrijvig Zuid-Holland.”

De SGP vind het cultureel erfgoed van boerderijen, kerken, landgoederen en molens beschermwaardig. Statenlid Henk van Dieren uit Lexmond: “Dit erfgoed is beeldbepalend voor het veelzijdige Zuid-Hollandse landschap. Onze cultuurhistorie moet ook aan jongeren doorgegeven worden. Daarom pleit de SGP voor lesbrieven over de geschiedenis van de provincie.”