8 juni 2023

SGP oefent invloed uit op Ruimtelijke Puzzel Zuid-Holland

Hoe gaat Zuid-Holland er in de toekomst uitzien? Waar moeten woningen komen, waar blijft de landbouw bestaan en waar gaan we ruimte maken voor nieuwe vormen van energie? Hierover heeft de SGP Zuid-Holland in de Provinciale Staten gedebatteerd. SGP vond de plannen van de coalitie beperkt en eenzijdig. Gelukkig hebben we ervoor kunnen zorgen dat de figuurlijke puzzelstukjes veranderd zijn door middel van amendementen. We zijn dankbaar en blij met het resultaat! 

Er moet genoeg tijd zijn om de Ruimtelijke Puzzel voor te bereiden

De Ruimtelijke Puzzel is een complex en impactvol proces. De belangen van inwoners zijn groot en daarom moet er vanuit de Provinciale Staten genoeg tijd en volledige focus zijn om hun kaderstellende en controlerende taak uit te voeren. De Gedeputeerde Staten hebben ervoor gezorgd dat de voorbereidingstijd op het ruimtelijke voorstel met 2/3 van de tijd is ingekort. Statenlid Gerard van de Breevaart heeft samen met Statenleden van andere partijen een amendement ingediend om meer voorbereidingstijd te krijgen op het ruimtelijke voorstel. Deze is unaniem aangenomen! 

Samen de Ruimtelijke Puzzel leggen

De Provinciale Staten wil samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden de Ruimtelijke Puzzel leggen. Eerder zouden enkel gemeenten en waterschappen betrokken worden, waardoor bewoners geen invloed konden uitoefenen. In het amendement 'samen de Ruimtelijke Puzzel leggen', geïnitieerd door en ontwikkeld met D66, vraagt Statenlid Gerard van de Breevaart samen met andere Statenleden de betrokkenheid van meerdere partijen aan én geeft aan dat dit moet gebeuren vóór de zomervakantie. Ook dit amendement is unaniem aangenomen! 

Duidelijk inzicht voor alle betrokkenen in de opties per gebied

Statenlid Gerard van de Breevaart heeft naast bovenstaande nog een amendement ingediend, omdat naar de mening van SGP Zuid-Holland, er geen duidelijk overzicht was wat de opgave, het perspectief en de opties zijn per gebied in onze provincie. Ook leken de dilemma's en analyses onvolledig en soms eenzijdig. Daarom initieert hij, samen met Statenleden van andere partijen, dat alle opties per gebied exact, helder en overzichtelijk weergegeven worden. Hierdoor worden er geen opties uitgesloten en kunnen voor- en nadelen per optie tegen elkaar afgewegen worden. Zo krijgen we een volledig gebiedsgerichte opzet! Gelukkig is ook dit amendement aangenomen.

28 juni zoveel mogelijk informatie verzameld voor het voorontwerp

Het voorstel van de Ruimtelijke Puzzel moet in oktober 2023 ingeleverd zijn bij het Rijk. Het voorontwerp, Het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied, moet 1 juli ingediend zijn. Dit voorontwerp heeft een groot deel van de Ruimtelijke Puzzel in zich. Echter vindt de participatie van partijen als inwoners en ondernemers plaats, nadat het ZH-PLG ingeleverd is. Ook is de Provincie nog bezig met het maken van de Ruimtelijke Puzzel, terwijl het ZH-PLG al ingeleverd is. Daarom heeft Statenlid Gerard van de Breevaart namens de SGP een motie ingediend om zoveel mogelijk opgaven, opties, dilemma's en analyses 28 juni gereed te hebben, zodat dit nog verwerkt kan worden in het ZH-PLG. Helaas is deze motie afgewezen, wat betekent dat de Provinciale Staten misschien voor een deel van de Ruimtelijke Puzzel alleen kunnen tekenen bij het kruisje.