9 maart 2019

SGP kandidaten bezoeken Hoeksche Waard

Op uitnodiging van de SGP-fractie van de gemeente Hoekse Waard bezochten de provinciale SGP’ers en waterschaps-SGP’ers dit keer Maatschap Rozendaal. Dit landbouwbedrijf wat volledig biologisch vollegrondsgroenten teelt is gevestigd in Strijen. De gebroeders Rozendaal wilden graag aan het gezelschap meegeven waar zij in hun bedrijfsvoering zoal mee te maken hebben. Rozendaal is voor een groene SGP, stelt hij, maar wel een SGP dat agrariërs de ruimte geeft. Op de vraag van kandidaat statenlid Peter Verheij, op welk gebied de SGP dan wel groener mag zijn, gaf de teler aan dat het thema Rentmeesterschap wel iets nadrukkelijker naar voren mag komen van hem, met name in de landelijke SGP. 

      

De op het bedrijf geteelde courgette, prei, pastinaak, rode kool, witte kool, savooiekool, knolselderij en pompoen vindt zijn weg voor 30% naar regionale winkels. Nog eens 30% gaat naar Nederlandse supermarkten en 40% verdwijnt naar het buitenland. In 2020 wil het bedrijf op 44 hectare grond biologisch telen. Er wordt komend jaar ook geëxperimenteerd met stroken teelt in samenwerking met het Louis Bolk instituut. Dit om biodiversiteit en ook nog beter de biologische bestrijding van plagen te bevorderen.

Compliment
Het waterschap krijgt van de teler een complimentje. Afgelopen droge zomer was er ruim voldoende zoetwater in de sloten om te beregenen. ‘De waterberging is dus in orde’, vind de teler. Het zogeheten kierbesluit komt aan de orde. Het Haringvliet verzilt hierdoor, maar ‘als de afspraken nagekomen worden hoeven er geen problemen te ontstaan’. Bespaart het bedrijf ook op water, vraagt Albert-Jan van den Berg, kandidaat voor de SGP in het waterschap? ‘Daar is zeker aandacht voor’, stelt de teler. ‘Waterbesparing wordt gerealiseerd door het aanbrengen van zoveel mogelijk organische stof op het land. En de beregeningsapparatuur is ook van belang. Een waterkanon geeft veel meer verlies dan een beregeningsboom’. 

Bermen
Voor wat betreft wegen, vindt de agrariër het onterecht dat de bermen ook agrarisch belast worden. Dit vanwege een rechterlijke uitspraak, het afgelopen jaar. De SGP heeft dit enigszins weten te compenseren door de belastingtarieven aan te passen. Het actief inzaaien van kruiden in de bermen is ook een goede zaak, evenals de inmiddels beroemde akkerlandenregeling. Door deze bermen en akkerranden met kruiden te betelen wordt verspreiding van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest richting het milieu beperkt en de natuur geholpen. Het ecologisch bermbeheer zonder inzaaien van kruiden vindt de agrariër geen goede zaak i.v.m. verspreiding van onkruiden op de landerijen. 

De teler heeft ook aandachtspunten voor de Provincie. Daar zouden de aanvragen voor de zogenaamde POP3 gelden minder bureaucratisch moeten. ‘Dit is voor een tuindersbedrijf niet te doen. Ook de subsidie voor jonge landbouwers zou bij onvoldoende benutting, niet naar andere sectoren moeten gaan’, stelt de teler.

Verkeer
Bij de Gemeente Hoekse Waard spelen vooral verkeersitems een rol, iets waar ook vrachtwagenchauffeur Arie van Wingerden aandacht voor vraagt. Inmiddels is het gezelschap dan aangeland bij de bushalte in Heinenoord, nabij de filegevoelige A29. Op praktische wijze weet de beroepschauffeur diverse knelpunten te noemen, waar soms met kleine aanpassingen de doorstroming kan verbeteren. Grote items zijn de afslag op de Haringvlietbrug naar de N59, de N217 richting Oud-Beijerland. Ook zou het helpen als de Kiltunnel tolvrij zou worden. Maar dan moeten eerst aanliggende kruispunten aangepakt worden. Verder is er een tekort aan vrachtwagen parkeerplaatsen. 

Dubbele stem
Het avondprogramma is in Oud-Beijerland. Voorzitter Wilco Izelaar uit Goudswaard opent de avond met een bijbelgedeelte uit Richteren. Het thema is de Gideonsbende die met weinig mensen, grote dingen mocht bereiken. Het gebed was hierbij onmisbaar. Hij roept de aanwezigen op om vooral te gaan stemmen en de omgeving ook hiertoe op te roepen, omdat een stem op de provincie, ook van groot belang is voor de Eerste Kamer. ‘Als we in de provincie de derde zetel niet behouden, kost ons dat de ook tweede zetel in de Eerste Kamer'. 

Programma’s
Wim de Jong mag het SGP-programma voor het waterschap toelichten aan de hand van een presentatie. Johan Matze, kandidaat voor de provinciale SGP hoeft zich als oud gemeenteraadslid in de Hoekse Waard eigenlijk niet voor te stellen, en licht het SGP-programma voor de provincie toe. Dan is er een forumdiscussie tussen Wim, Johan en Arie van der Linden (gemeenteraad HW) over actuele thema’s o.l.v. gemeenteraadslid Adriaan van der Wulp. Een vraag van Arie van der Linden aan Wim de Jong is, waarom hij hem niet heeft horen spreken over een zuiniger financieel beleid. Wim geeft aan dat er inmiddels aardig wat achterstallig onderhoud lijkt te zijn ontstaan bij het Waterschap met name de installaties, die verouderen nu eenmaal. ‘Zodat nu toch meer investeringen noodzakelijk zijn, ook in verduurzaming’. Investeren in windmolens gaat het niet worden in ieder geval. Vanuit de zaal is de mening dat er daar nu meer dan genoeg van staan in de Hoekse Waard. Zonneweides, dat ligt misschien genuanceerder. 

Omdenken
Als afsluiting mogen de kandidaat politici nog een statement maken. Johan Matze vindt het het belangrijkste dat provinciale subsidies liefst alleen naar principiële verantwoorde onderwerpen gaan. Ze zijn maar met weinig, de SGP'ers in de provincie. Het thema over Gideon sprak hem ook in dit opzicht erg aan. Wim de Jong vindt het thema ‘bouwen en bewaren’ het belangrijkst. Hier wil hij op gaan inzetten, want ‘ook SGP'ers moeten echt gaan omdenken’. Zeker wanneer het gaat om het huidig consumeren en de impact hiervan op het klimaat.