18 februari 2015

SGP-ers pleitten voor meer samenwerking

Gemeenten, waterschappen en provincie moeten nog meer samenwerken. Dat was de conclusie van de verkiezingsbijeenkomst van de SGP in Vlaardingen. De SGP voert daarom voor de verkiezingen niet voor niets het motto: Samen voor Zuid-Holland.

Naast de top van de SGP-lijst Servaas Stoop en Henk van Dieren was ook aanwezig de top van de lijst van de ChristenUnie-SGP Hoogheemraadschap van Delfland: Willy de Zoete en Harm Roeten. Om de verbinding met de lokale politiek te maken nam in het forum ook plaats Michiel Hoogenboom, raadslid van de ChristenUnie-SGP fractie in Vlaardingen.

Lijst 9
SGP Lijstrekker Servaas Stoop gaf in de startbijeenkomst in Vlaardingen 9 redenen om voor lijst 9 te kiezen. ‘De SGP weet zich verbonden met de Bijbel en neemt normen en waarden als uitgangspunt. Dit komt ook tot uitdrukking in het rentmeesterschap, het bouwen en  bewaren van de schepping en het integer en respectvol handelen’.

Economie
Verder gaf hij aan dat de SGP aandacht heeft voor de leefbaarheid van de kleine kernen. Ook een belangrijk speerpunt is de economie van Zuid-Holland, die als motor van Nederland kan worden gezien. Hij pleitte voor de aanpak van leegstand van kantoren om daarmee ook zuinig met de ruimte om te gaan. ‘Eerst leegstand aanpakken, daarna kun je weer kijken of je verder kan ontwikkelen’, zo stelde de lijsttrekker.

Hoogheemraadschap
Harm Roeten, de nummer twee op de lijst voor de ChristenUnie-SGP van Hoogheemraadschap Delfland, legde aan de hand van 10 speerpunten uit waar zij voor staan. ‘Verantwoord en betrouwbaar, staan voor goed en Bijbels rentmeesterschap wat dienstbaar is voor inwoners en bedrijven’, zo legde hij het programma uit. Hij wees in zijn bijdrage op het feit dat ruimtelijke keuzes van de provincie en de gemeenten soms niet verenigbaar waren met de doelstellingen van het waterschap en pleitte dan ook voor meer samenspraak tussen deze organen.

Lijsttrekker Willy de Zoet gaf aan dat het Hoogheemraadschap slanker en efficiënter moet gaan worden. Nu is Delfland het duurste waterschap. De lasten voor inwoners en bedrijven moet naar benende.

Tunnel
In één van de laatste stellingen kwam de Blankenburgertunnel naar voren. De Statenfractie ChristenUnie-SGP is geen voorstander van deze tunnel, maar als hij er moet komen, dan liefst zo lang mogelijk, aldus Statenlid Henk van Dieren. ‘Zowel provincie als waterschap kunnen de bouw van deze tunnel niet tegenhouden, maar ook hier geldt dat een goede samenspraak tussen waterschap, gemeenten en provincie van belang blijft’.

De aanwezigen op deze bijeenkomst waren enorm betrokken op hun gebied, gezien het aantal vragen en opmerkingen die samen met het forum werden bediscussieerd.