4 maart 2019

SGP-ers op werkbezoek in Ridderkerk

De SGP-kandidaten Johan Matze, Gerard van de Breevaart en Peter Verheij voor de Provincie Zuid-Holland waren onlangs op werkbezoek bij Huys ten Donck in Ridderkerk. Dit oude Patriciërshuis, met zijn Engels aangelegde tuinen staat in de top 20 lijst van Rijksmonumenten in Nederland.

Ridderkerk

Tijdens dit werkbezoek kon het markante gebouw door de SGP’ers van Provincie, Waterschap en Gemeente Ridderkerk bezichtigd worden. Ook kregen ze een rondleiding van niemand minder dan Jonkvrouw Catharina Groeninx van Zoelen. Zij stelde ons op de hoogte van haar missie om het erfgoed uit de 18e eeuw zo goed mogelijk te bewaren voor de komende generaties.

Biodiversiteit en peilbeheer
De SGP-politici stelden zich hier ook op de hoogte van de problematiek van de mogelijke nieuwe oeververbinding tussen Ridderkerk en Krimpen aan de Lek. Welke gevolgen gaat een nieuwe brug of tunnel krijgen dit voor de bewoners van Ridderkerk Bolnes en de groene long van Ridderkerk, de Donckse Velden? Deze discussie raakt ook het waterschap. Immers het handhaven van een groene omgeving met biodiversiteit en een adequaat peilbeheer zijn aangelegen punten voor de SGP. De SGP- waterschappers Wim de Jong en Albert-Jan van den Berg zagen heel goed het belang hiervan in en niet alleen voor het landgoed. Immers ook de bewoners in de omgeving profiteren mee als de velden rondom het beschermde landgoed rustig en in goede staat blijven.

Claim tramverbinding
Met een aantal gemeenteraadsleden en SGP-bestuurders en de kersverse wethouder Marco Oosterwijk uit Ridderkerk gingen de heren vervolgens naar het centrum van Ridderkerk. Daar vraagden de raadsleden aan de kandidaat-provinciebestuurders om aandacht te schenken aan de historische claim van de Tram Plus, die nog steeds op het centrum van Ridderkerk ligt. Door deze mogelijke toekomstige tramverbinding die door het college van Ridderkerk wordt afgewezen, kan een deel van het oude centrum niet her-ontwikkeld worden. De gebruikers van de oude Huishoudschool, het RK-kerkgebouw en van het Christelijk Gereformeerde kerkgebouw verkeren hierdoor in onzekerheid of hun gebouwen gesloopt zullen worden, of dat er juist geïnvesteerd kan worden in onderhoud en renovatie.