14 april 2023

SGP en BBB stellen vragen over beoogde zonneveld Kijfhoek in Zwijndrecht

Willen we grofweg 60ha akkerbouwgrond opofferen aan zonnepanelen en natuur? Dat is een belangrijke vraag die voorligt in Zwijndrecht. Het nieuwe plan voor het beoogde zonnepark Kijfhoek in Zwijndrecht wordt in combinatie met natuur maar liefst grofweg 60 ha groot. En dat op akkerbouwgrond. Aan de kaders gesteld door Provinciale Staten lijkt zowel op participatie als op invulling en ruimte niet, of gedeeltelijk voldaan.

Reden genoeg om schriftelijke vragen in te dienen (Gerard van de Breevaart SGP en Ad Merks BBB) bij Gedeputeerde Staten met een heel duidelijke oproep: geen goede akkerbouwgrond opofferen aan zonnepanelen en natuur en zeker niet deze hoeveelheid.