15 juni 2023

SGP dient motie in tegen afplaggen polder Bodegraven

Op verzoek van SGP Zuid-Holland hebben de Provinciale Staten woensdag urenlang gedebatteerd over het afplaggen van een polder ten noorden van Bodegraven. De natuur wordt hiermee beschermd, maar het afplaggen gaat ten koste van agrariërs in het gebied, die de grond hoogstwaarschijnlijk tientallen jaren niet kunnen gebruiken. 

Het afplaggen (afgraven van de bovenste 40 centimeter grond) in de polder bij Bodegraven staat sterk ter discussie, maar desondanks willen de eigenaren van de grond, waaronder Natuurmonumenten, niet naar nieuwe informatie kijken en de afweging niet opnieuw maken. Het afplaggen is volgens de organisatie nodig om te voldoen aan de Nederlandse en Europese natuurregels.

Dit alles ten koste van de boer. Het afplaggen van veengrond zorgt er namelijk voor dat de grond tientallen jaren onbruikbaar wordt. Daarnaast is het de vraag of afplaggen daadwerkelijk zorgt voor versterking van de natuur en vergroting van de biodiversiteit. Er zijn weinig succesvolle voorbeelden te noemen.

Statenlid Nico de Jager diende namens SGP motie in

Statenlid Nico de Jager diende samen met PVV, JA21 en de ChristenUnie na ruim 3 uur debatteren een motie in, waarin hij vroeg om voorlopig af te zien van afplaggen in het gebied. Er volgde een hoofdelijke stemming, wat betekent dat de Statenleden een voor een moesten zeggen of ze voor of tegen zijn. Daaruit bleek dat de Statenleden van BBB, PVV, Forum voor Democratie, SGP, ChristenUnie en JA21 (goed voor 20 van de 55 zetels) de motie steunden. Hierdoor is de motie afgewezen.