19 december 2018

Servaas Stoop waarnemend burgemeester Zuidplas

De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, benoemt met ingang van 10 januari 2019 de heer S. (Servaas) Stoop tot waarnemend burgemeester van de gemeente Zuidplas. 

De burgemeestersvacature in Zuidplas ontstaat door het vertrek van burgemeester Kats, hij wordt burgemeester in Veenendaal. De commissaris heeft, na overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad, besloten om tot aan het aantreden van de kroonbenoemde burgemeester een waarnemer te benoemen.

De keuze voor de waarnemend burgemeester is in goed overleg gegaan met de fractievoorzitters. Na een gesprek over het gewenste profiel heeft de commissaris de heer Stoop voorgesteld als kandidaat. Vervolgens hebben de fractievoorzitters met hem gesproken. De fractievoorzitters kunnen zich vinden in de voordracht van de commissaris om Stoop als waarnemend burgemeester te benoemen.

Begin 2019 zal de procedure om te komen tot een kroonbenoemde burgemeester van start gaan.

De heer Stoop is 56 jaar en beschikt over veel bestuurlijke ervaring. Sinds februari 2013 is hij waarnemend burgemeester in Korendijk, een gemeente die per 1 januari 2019 opgaat in de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Daarvoor is hij ruim 10 jaar burgemeester geweest van de toenmalige gemeente Dirksland. De heer Stoop is daarnaast sinds 1992 lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland.