3 november 2010

Servaas Stoop lijsttrekker SGP Zuid-Holland

De SGP in Zuid-Holland heeft Servaas Stoop (48 jaar) benoemd tot lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart 2011.
De heer Stoop heeft al 18 jaar zitting in Provinciale Staten. Hij is fractievoorzitter van de ChristenUnie-SGP fractie en eerste vice-voorzitter van Provinciale Staten. In het dagelijks leven is dhr Stoop burgemeester van de gemeente Dirksland.

“We staan in Zuid-Holland voor grote uitdagingen”, aldus dhr Stoop. “De provincie moet een scherper profiel krijgen. Tegelijk krijgen we waarschijnlijk forse bezuinigingen voor de kiezen.
Toch willen we investeren in de verbetering van wegen en het openbaar vervoer. Ook zullen we ons inzetten voor een versterking van de agrarische structuur in Zuid-Holland. Denk aan de melkveehouderij, de glastuinbouw, de bollenteelt en de boomteelt. Tegelijk willen we de mooie, open landschappen van Zuid-Holland, zoals het Groene Hart, de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee behouden en versterken. Daarnaast is het nodig aandacht te schenken aan de klimaatverandering en oplossingen te bedenken voor de zoetwaterproblematiek. ”

De SGP zal later deze maand haar verkiezingsprogramma presenteren waarin ze aangeeft welke concrete acties ze wil ondernemen.
Dan zal ook bekend worden welke andere SGP-kandidaten samen met Servaas Stoop aan de Statenverkiezingen zullen deelnemen.