8 februari 2019

Sein op groen voor campagne SGP Zuid-Holland

Op 6 februari heeft SGP Zuid-Holland het sein op groen gezet voor de verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten en Waterschappen. Dat werd op passende wijze gedaan in de Duurzaamheidsfabriek te Dordrecht, waar de SGP-ers gastvrij werden ontvangen en zich lieten inspireren voor de komende periode. Ook het verkiezingsprogramma werd gepresenteerd onder het motto: ‘Natuurlijk SGP!’

‘De Duurzaamheidsfabriek als startlocatie is niet zomaar gekozen’, aldus campagneleider Gerard van de Breevaart.  De werkwijze van de Duurzaamheidsfabriek komt op veel punten overeen met de standpunten waar de SGP de komende jaren voor wil staan. ‘Zo is de SGP een groot voorstander van een intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs. Daarnaast wordt er uitstekend vaktechnisch personeel opgeleid, waar in Zuid-Holland een schaarste aan is. Maar als sluitstuk: er wordt gewerkt aan morgen, oftewel, er wordt geïnnoveerd om systemen te ontwikkelen die kunnen helpen bij de energietransitie’, vult lijsttrekker Nico de Jager aan. Met een diverse groep bestaande uit afvaardigingen van Provinciale Staten, alle Waterschappen uit Zuid-Holland en lokale fracties werd het sein op groen gezet voor de campagne. Alle informatie is terug te vinden op deze website.