9 november 2019

Schriftelijke vragen Overspelreclame langs Provinciale Wegen

Vanuit enkele bezorgde bewoners zijn er vragen gesteld over reclames langs provinciale wegen. Deze reclames betreffen een oproep aan passanten om ‘vreemd te gaan’ en daarvoor gebruik te maken van ‘Second Love”. Als fractie van ChristenUnie en SGP delen wij deze bezorgdheid. Een bijkomend punt van deze inwoners is de slechte bereikbaarheid en reactietijd van de provincie toen zij hierover een melding hadden gedaan. Daarom stelde Statenlid 
J.P. Schonewille vanuit de ChristenUnie & SGP-fractie onderstaande vragen:

  1. Hoeveel reclameborden langs provinciale infrastructuur heeft de provincie Zuid- Holland. Welk beleid hanteert de provincie voor het verhuren van deze borden? En op hoeveel van deze reclameborden zijn de afgelopen twee jaar advertenties voor ‘overspel’ te zien geweest?

  2. Kunt u uitleggen waarom wij als overheid enerzijds campagnes voeren om gezondheid te bevorderen en maatschappelijke kosten te verminderen (minder roken, meer bewegen etc.), terwijl we anderzijds een platform bieden aan advertenties die juist een grote negatieve impact hebben op gezondheid en maatschappelijke kosten?

  3. Als overheid vragen wij van onszelf en inwoners betrouwbaarheid en eerlijkheid terwijl de bedoelde advertenties oproepen tot ongehoorzaamheid en oneerlijkheid. Bent u het met de fractie van ChristenUnie en SGP eens dat dit moeilijk aan onze inwoners is uit te leggen? Zo ja, wat gaat u hieraan doen? Zo nee, waarom niet?

  4. In het melden door inwoners van deze kwestie, was de bereikbaarheid en reactietijd van de provincie onder de maat. Kunt u aangeven wat hiervoor de reden was en waarom we als provincie geen meldpunt hebben voor dit soort zaken terwijl gemeenten deze wel hebben?