6 oktober 2014

Schiedam heeft ambitie

Het werkbezoek van 3 oktober gaf een verrassende kijk op de ambities van een kleine fractie in een grote gemeente. Na 30 jaar is de ChristenUnie-SGP weer vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Schiedam. En er wordt naar hen geluisterd!

Fractievoorzitter Rober Berns toont zich een dankbaar mens nu de partijen bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen via de restzetelverdeling in de gemeenteraad konden plaatsnemen. Vanaf de start blijkt de kleine fractie een gewaardeerde partner te zijn omdat zij vanuit een realistische visie opereert. De fractie heeft gepleit voor een meer samenhangende visie op cultuur, economie, sport en zorg. Het college van B&W reageert positief.
In een ambtelijke presentatie horen we hoe in Schiedam wordt gewerkt aan een beter vestigingsklimaat. Er is sprake van een eenzijdige woningvoorrad en daardoor een eenzijdige bevolkingsopbouw en beroepsbevolking. Via grootschalige projecten wordt aan transitie van buurten en gebieden gewerkt.

Later tijdens het werkbezoek volgt een presentatie van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling over het project ‘Schiedam in beweging’. Het gaat om de realisering van de gemeentelijke ambities op het gebied van sport, wonen en gezondheid. De provincie dient op korte termijn te beslissen over een verzoek tot ontheffing op het geldende bestemmingsplan. Bij een positieve beslissing komt de vestiging van een commercieel complex van 7000 m2 van het Franse Decathlon een stap dichterbij.

Leerlingen van het Lentiz Life College presenteren halverwege het werkbezoek een uitstekende lunch. Leerlingenzorg staat hoog in het vaandel op deze VMBO/MBO-school. Centrale begrippen zijn: Aandacht, Eerlijk, Respect, Steun en Gastvrijheid. We maakten kennis met een school waar jongeren aan hun eigen toekomst bouwen.