22 augustus 2013

'Rondvlucht' over Vliegkamp Valkenburg

De Statenfractie maakte op 21 augustus een ‘rondvlucht’ over Vliegkamp Valkenburg. De fractie liet zich over de laatste ontwikkelingen bijpraten door de Stuurgroep Masterplan Locatie Valkenburg. Daarna volgde een gesprek met de Katwijkse fracties van SGP en ChristenUnie.

Op één onderdeel na vond de ‘rondvlucht’ op de begane grond plaats; halverwege de middag beklom het gezelschap de verkeerstoren om vanaf enige hoogte het gebied te bekijken.
Het voormalige militaire vliegveld werd in 2006 gesloten. Het Rijk is nog steeds eigenaar en wilde destijds dat de Gemeente Katwijk er 5000 woningen zou gaan bouwen. De huidige economische crisis zet het plan onder druk. De Gemeente Katwijk heeft geen zin om voor grote kosten op te draaien. De provincie heeft vanuit haar bevoegdheid vastgelegd aan welke voorwaarden het plan moet voldoen.

De vraag is of de 5000 woningen ooit gehaald zullen worden. Er wordt in ieder geval van een langere planperiode uitgegaan dan aanvankelijk werd voorzien.
Onlangs stelde de gemeenteraad van Katwijk het Masterplan vast. Daarmee heeft ook de gemeente vastgelegd hoe het Masterplan verder uitgewerkt moet worden.
We vernamen dat de gemeente nog volop met de provincie onderhandelt om een paar grote knelpunten op te lossen zoals aansluiting op de RijnlandRoute, de glastuinbouw in het gebied en de locatie waar de bouw moet beginnen.
Het werkbezoek maakte het mogelijk om wederzijdse argumenten uit te wisselen. Zowel in de gemeenteraad van Katwijk als in Provinciale Staten van Zuid-Holland zal het onderwerp nog meer dan eens op agenda staan.