6 juli 2012

Rijnlandroute moet ondergronds

In aanwezigheid van vele tientallen bewoners uit het gebied rond het project Rijnlandroute heeft de fractie tijdens de Statenvergadering van 27 juni opnieuw duidelijk gemaakt dat een weg door het groene gebied ten zuiden van Leiden te ingrijpend is voor natuur, woon- en leefklimaat. Een lange geboorde tunnel kan veel problemen in dat gebied voorkomen. Het idee daarvoor van de fractie werd via een motie voorgesteld en door de Staten overgenomen. De provincie gaat dat alsnog onderzoeken.

De fractie SGP-ChristenUnie heeft steeds steun gegeven aan de variant Churchill Avenue. Deze variant was het resultaat van een burgerinitiatief van bewoners uit Leiden-Zuid. Gaandeweg bleek dat die variant het niet zou halen. Fractiewoordvoerder Willy de Zoete prees de initiatiefnemers die de afgelopen jaren uitzonderlijk actief zijn geweest en een gedegen plan hebben ontwikkeld. Haar voorstel om deze inzet te belonen kreeg helaas onvoldoende steun.

Door inspanningen van voormalig fractielid Van Dijk van de CU&SGP-fractie is de variant Churchill Avenue als alternatief voor een tracé buiten Leiden om, enkele jaren geleden in de plannen opgenomen. In dit alternatief zou de verbindingsweg tussen de A4 en de A44 worden aangelegd onder de Churchillaan door Leiden Zuid.

Tot teleurstelling van velen werd de variant Churchill Avenue door Gedeputeerde Staten (GS) uiteindelijk niet overgenomen en lag afgelopen woensdag het voorstel voor een weg buiten-om, de variant Zoeken naar Balans (ZnB), op tafel.
In de wetenschap dat de CA-variant het niet zou halen vond de fractie het strategisch juist om voor de ZnB-variant te kiezen maar dit traject door een geboorde tunnel letterlijk onzichtbaar te maken. De fractie kijkt met grote belangstelling uit naar de resultaten van het onderzoek naar zo’n tunnel.