10 oktober 2020

RES wat kan jij daar mee?

RES wat kan jij daar mee? Wat kun je met een Regionale Energie Strategie (RES)? Dat hangt af van een aantal factoren. In drie punten neem ik u mee:

1.         Waarom een RES
2.         Wat is een RES en hoe komt deze tot stand
3.         Hoe zit onze fractie erin

1. Waarom een RES
Nederland heeft het Klimaatakkoord ondertekend. Een direct gevolg hieruit is dat er voor Nederland doelen voor 2030 en 2050 voor verlaging van CO2 vastliggen. Om daar concreet invulling aan te geven ligt de bal nu eerst bij de regio’s om met een Regionale Energie Strategie te komen.

2. Wat is een RES en hoe komt deze tot stand
In de RES staat hoe de regio mee kan en wil dragen om die CO2 reductiedoelen te behalen. Er moeten concrete voorstellen in staan. Bijvoorbeeld: regio X stelt voor om 12 windturbines te plaatsen en 6 zonnevelden van een X aantal M2 te realiseren. Daarmee nemen ze zich voor een bepaalde energiehoeveelheid duurzaam op te wekken. De regio’s moeten de inwoners nadrukkelijk  betrekken bij de totstandkoming, maar ook bij de besluitvorming van de RES. Dit is om de waardevolle inbreng van de burgers mee te nemen en wegen, maar ook om draagvlak te creëren. Dat is burgerparticipatie.

3. Hoe zit onze fractie erin
In het hierboven genoemde zitten wat ons betreft enkele knelpunten in het proces.
Hebben regio’s meegewogen wat dan de winst is op het gebied van CO2? Een ander belangrijk punt: wat hebben de keuzes voor impact op mens, dier, natuur, milieu, maar zeker ook op toekomstige woningbouw etc.? Waarom is er überhaupt een keuze gemaakt voor wind- en zonne-energie, welke keuzes waren er nog meer en wat vinden de inwoners van deze keuze? Zijn er duurzamere opties en is rekening gehouden met de gevolgen bij het afbreken van bepaalde duurzame opwek-installaties? Zijn de keuzes betrouwbaar en is de continuïteit van de energielevering gegarandeerd?

Veel regio’s geven aan dat het behalen van de CO2-reductie haalbaar en betaalbaar moet zijn voor ons allemaal, maar wat houdt dat in? Wat gaat de oplossing voor de inwoners van die regio per jaar kosten? Zijn inwoners betrokken bij het proces, zijn de gemeenteraden betrokken bij het proces en zeker ook bij de besluitvorming? Zijn de veiligheidsregio’s geraadpleegd en zo ja, wat was hun oordeel over de keuzes in de concept-RES? Allemaal vragen waar we onvoldoende of helemaal geen antwoorden op hebben gekregen.

Zoals u wellicht gemerkt hebt maken wij ons grote zorgen over het proces. Zeker ook in de wetenschap dat RES 1.0 in DV juni 2021 moet worden ingeleverd en sommige zaken al vast lijken te liggen. Wat staat u en ons te wachten? In het kader van betrouwbaarheid moet Nederland de handtekening onder het klimaatakkoord waarmaken, maar moet dat zonder bovengenoemde belangrijke aspecten mee te nemen? Dat lijkt ons niet -of op zijn minst onvoldoende- zorgvuldig, eerlijk en transparant.

Afsluitend de vraag waar dit bericht mee begint “RES wat kan jij daar mee?”. Wat u/jij er mee kunt is bij de lokale gemeentelijke politiek (raadsleden of wethouder) aankloppen, om deelgenoot te worden van alles wat er gebeurd in het proces om te komen tot RES 1.0. Houdt de berichtgevingen op de website of de weekkrant van uw/jouw gemeente in de gaten, of er avonden zijn waar u meer informatie kunt krijgen over het hoe en wat. Laat u informeren wat de gevolgen zijn voor mens, dier, natuur, milieu en alle praktische gevolgen op het gebied van bijvoorbeeld woningbouw. Laat uw/jouw bijdrage horen! Het gaat om keuzes die impact hebben op de komende 25 tot 30 jaar. Bedenk voor zelf welke persoonlijke bijdrage daarbij gepast is.

Wij als ChristenUnie & SGP-fractie zullen ons hard blijven inzetten voor een Zorgvuldig, Eerlijk en Transparant proces. En daarom is ons motto in dit opzicht De regio’s zijn aan Z(orgvuldig) E(eerlijk) T(ransparant).

Wij houden u op de hoogte. Vragen, opmerkingen of aanvullingen van harte welkom via e-mail ga.vande.breevaart@pspzh.nl.

Gerard van de Breevaart, 
Statenlid SGP