17 december 2013

Reiziger moet verder lopen

De ChristenUnie&SGP-fractie steunt de ontwikkeling van het R-net maar heeft kritische vragen gesteld over de bereikbaarheid van de haltes. Bij de aanleg van dit Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) worden soms haltes verplaatst waardoor de loopafstand wordt vergroot.

R-net staat voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) waarbij hoge eisen worden gesteld aan snelheid, overstaptijd, frequentie en betrouwbaarheid.
In 2028 zal in een groot deel van de Randstad sprake zijn van een uniforme inrichting van openbaarvervoervoorzieningen met strenge eisen voor de exploitatie. Rijdend materieel en haltes krijgen op alle R-netrajecten dezelfde uitstraling. Ook worden er maatregelen genomen om doorstroming van bussen te bevorderen. Provinciale Staten van Zuid-Holland besloten al eerder tot invoering van R-net. Een groot aantal bus-, metro- en treinverbindingen door heel de provincie gaan deel uitmaken van het R-net. Het gaat om hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) waarbij onder meer hoge eisen worden gesteld aan snelheid, overstaptijd, frequentie en betrouwbaarheid.

Provinciale Staten besloten afgelopen week tot de aanleg van de HOV-corridor Noordwijk-Schiphol met bijbehorende faciliteiten voor fiets en auto. Bij de behandeling daarvan heeft woordvoerder Willy de Zoete namens de CU&SGP-fractie kritische vragen gesteld over de bereikbaarheid van de haltes. Er zullen lijnen worden verlegd en haltes worden verplaatst om op tijd te kunnen rijden. Dat leidt tot grotere loopafstanden. Voor mindervaliden betekent dat een groter probleem om de haltes te bereiken. De fractie heeft de gedeputeerde gevraagd om de gevolgen voor mindervaliden zo veel mogelijk te beperken. Ook wijst de fractie erop dat de dynamische informatiepanelen nogal eens onjuiste informatie bevatten.