25 januari 2019

Politiek en groenten: Voorkom patent op planten

De SGP maakt zich zorgen om groenteveredeling en de positie van Nederlandse familiebedrijven hierin. Bedrijven moeten gebruik kunnen maken van bestaande plantenrassen. Maar op dit moment proberen multinationals octrooien te vestigen op planten die tot stand zijn gekomen uit bestaande plantenrassen. Dit betekent dat het voor andere bedrijven erg moeilijk wordt om deze planten te gebruiken voor het ontwikkelen van nieuwe rassen. Multinationals creëren op deze manier een monopoliepositie, dat vindt de SGP schadelijk.

Bezoek Rijk Zwaan

Vandaag (vrijdag 25 januari 2019) bezochten SGP-politici Rijk Zwaan in De Lier. Een bijzonder moment omdat zij deze politici niet alleen hoorden over een essentieel onderdeel van voedsel: groentezaad, maar juist ook dat de SGP dit bezoek bracht vanuit zoveel verschillende invalshoeken. Naast Tweede Kamerlid Roelof Bisschop en wethouder Leen Snijders waren ook de Zuid-Hollandse Provinciale Statenkandidaat Nico de Jager en de nummer twee Gerard van de Breevaart aangehaakt. Ditzelfde gold voor de SGP kandidaat voor Europees Parlement, Bert-Jan Ruissen. Deze interconnectie is van groot belang. Bisschop: ’We moeten monopolisering van de groenteveredeling voorkomen. Dat is niet goed voor de noodzakelijke innovatie. Ziektedruk en veranderingen in het klimaat vragen om doorontwikkeling. Het patenteren van gewone planten moeten we daarom aanpakken. In Den Haag en Brussel pleiten we voor actie op Europees niveau om de toekomst van de groenteveredeling en onze familiebedrijven veilig te stellen.’

Nederland is groot én goed in zaadveredeling. Het vestigingsklimaat in Nederland is daarbij interessant voor bedrijven en onze groentes lijken hierdoor veilig voor de toekomst dankzij de beste technieken. Maar zekerheid is er niet door onduidelijkheid in Europese regels die lokaal geïmplementeerd moeten worden. De toekomst van de groenteveredeling en de positie van Nederlandse bedrijven daarbij staan op het spel. Het is daarom ontzettend belangrijk om lokaal, regionaal, nationaal én internationaal samen te werken. Hierdoor kunnen onze groentes en planten groeien voor en in de toekomst.