3 februari 2021

Plan van Aanpak Mobiliteitsmaatregelen noordelijke Duin- en Bollenstreek

Plan van Aanpak Mobiliteitsmaatregelen noordelijke Duin- en Bollenstreek

Vandaag is in de Provinciale Statenvergadering het Plan van Aanpak Mobiliteitsmaatregelen noordelijke Duin- en Bollenstreek* behandeld. Vanuit input van lokale fracties is het voor de ChristenUnie & SGP-fractie duidelijk dat er iets moet gebeuren aan de mobiliteitsproblemen in deze regio. Wij hebben vandaag echter wel gepleit voor een aanpak met zoveel mogelijk actuele informatie.

Het huidige plan welke behandeld werd is de opvolger van planuitwerkingsfase Duinpolderweg. Door het besluit van provincie Noord-Holland om niet langer mee te werken aan het project Duinpolderweg, heeft onze provincie met Zuid-Hollandse partners (Holland Rijnland, gemeenten Lisse en Hillegom) dit nieuwe plan van aanpak opgesteld. Hierdoor is wel een nieuwe situatie ontstaan en moeten we onderzoeken hoe we problemen kunnen aanpakken zonder onze hand te overspelen.

Als fractie hebben we ook bijzondere aandacht gevraagd voor andere mobiliteitsvormen, naast de traditionele zoals nieuwe wegen. De uitkomst van de studie die nu wordt uitgevoerd zal voor onze fractie aanleiding zijn om onze uiteindelijke positie te bepalen.

* Meer weten? Download hier het Plan van Aanpak ‘Mobiliteitsmaatregelen noordelijke Duin- en Bollenstreek’ (PDF)

Jacco Schonewille, Statenlid