29 september 2021

Pionieren in de polder: cranberries telen op veengrond

Onlangs brachten onze fractieleden een bezoek bij The Cranberry Company in de Krimpenerwaard die biologische cranberryteelt en natuurbeheer in veenweidegebied combineert. Cranberries op veen telen is pionieren, investeren en risico’s nemen, maar het lukt! Wel vraagt deze innovatie om aanpassing van het klassieke model van pacht. Djoeki van Woerden-Kerssen pleitte daarom in de commissie Klimaat Natuur en Milieu van 15 september voor het beter inspelen op dit soort innovatief ondernemerschap met maatschappelijk rendement.  

Op vrijdag 10 september bezocht ze het bedrijf in de Krimpenerwaard: ‘Met fractiegenoten Arjan en Gerard en een CDA-collega loop ik langs een kudde schapen via een wiebelende plank over een sloot naar een veld waar de cranberries bijna rijp zijn. De ondernemer licht toe dat hij 18 hectare grond pacht van de provincie, 8 hectare voor natuur en 10 hectare voor cranberries. Veengrond heeft de juiste eigenschappen om cranberries te telen: het houdt vocht vast, is zuur en bevat veel organisch materiaal. In 2017 zijn hier 400.000 cranberryplanten neergezet. Op sommige percelen heeft de bodem meer tijd nodig om in de juiste conditie te komen; door de koeien die daar gelopen hebben zit er nog te veel mest in de bodem voor de cranberryplanten’.

Pionieren
Cranberries op veen telen is pionieren, investeren en risico’s nemen, maar het lukt. Dat kunnen we zien aan de bijna-rijpe bessen op het veld en proeven aan de compote en het cranberrysap. Er is internationale belangstelling voor deze natte teelt op veen; onlangs bezocht een delegatie uit Denemarken deze velden.

Ambitie
Djoeki: ‘Als provincie hebben we ambities voor vitale landbouw, het remmen van bodemdaling en het verminderen van CO2-uitstoot uit veen. Hier zien we een ondernemer die deze ambities uitvoert. In dit stadium levert dat nog niet een grote oogst op, maar wel maatschappelijke baten voor ons allemaal’, namelijk:

  • Het terugdringen van veenoxidatie: minder uitstoot van CO2 en een rem op bodemdaling omdat het waterpeil wordt opgezet,
  • Een grotere biodiversiteit door biologische teelt en natuurbeheer,
  • Vitale landbouw: behoud van het landschap en van agrarisch ondernemerschap in het veenweidegebied.

Impulsgelden
De klassieke modellen (pachtvormen) lijken niet goed te passen bij dit soort innovatieve initiatieven. In de commissie Klimaat Natuur en Milieu van 15 september heb ik gepleit voor het beter inspelen op dit soort innovatief ondernemerschap met maatschappelijk rendement. Daarnaast heb ik gepleit voor het tijdelijk, ter overbrugging, steunen van pionierswerk dat uitvoering geeft aan provinciale ambities, bijvoorbeeld vanuit de impulsgelden voor de veenweidestrategie.

Djoeki van Woerden-Kerssen, Statenlid ChristenUnie