26 april 2016

Peter Grinwis voorzitter provinciale afdeling SGP Zuid-Holland

Peter Grinwis (Ouddorp) is de nieuwe voorzitter van de provinciale afdeling Zuid-Holland als opvolger van Kees van den Berg, die op 18 maart jongstleden afscheid nam.
Peter is sinds 2009 bestuurslid en vervulde de functie van algemeen adjunct. Tevens was hij de webmaster van de website van SGP Zuid-Holland
De nieuwe samenstelling van het bestuur is opgenomen op de pagina Bestuur