3 februari 2021

Participatie van jongeren belangrijk voor ChristenUnie & SGP

De ChristenUnie & SGP-fractie vindt participatie van jongeren onmisbaar. We hebben bijvoorbeeld enthousiaste jongerenafdelingen en daar kunnen wij altijd een beroep op doen. Ook zijn er voldoende faciliteiten om jongeren te bereiken en voor te lichten. Bijvoorbeeld door gastlessen te geven. Bij belangrijke voorstellen wordt er gericht gebruik gemaakt van verschillende belangengroepen. Zo participeren jongeren in de provincie bijvoorbeeld in de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL).

In de Provinciale Staten is vandaag een voorstel gedaan om een jongerenraad in te stellen. Dit voorstel heeft niet onze steun. Ons bezwaar is dat er een reëel risico is dat de voorgestelde jongerenraad niet onze samenleving in de breedte vertegenwoordigd. De beoogde jongerenraad wordt namelijk niet democratisch gekozen. Een ander bezwaar is dat er meerdere doelgroepen zijn waarbij participatie ook belangrijk is. Denk aan ouderen, gezinnen, gehandicapten enz.

Bij concrete vraagstukken zetten we doelgroepen graag gericht in. Kortom, wij vinden participatie belangrijk voor iedereen!

Nico de Jager, fractievoorzitter