16 december 2020

Overzicht moties en amendementen 2020

Moties
Een motie is een wens, verzoek of opdracht van een Statenlid aan GS om het beleid te wijzigen of aan te passen. Een motie wordt schriftelijk ingediend tijdens een Provinciale Statenvergadering.

De ChristenUnie & SGP-fractie heeft afgelopen jaar de volgende moties ingediend. De eerste op ons initiatief, de overige als mede-indiener en alle zijn aangenomen.

 • Verantwoord Voorspellen
 • Let een beetje op elkaar
 • Stikstof
 • Ondersteuning cultuursector (aangenomen)
 • Bestendiging Actieplan Boerenlandvogels 2019-2027
 • Voorhangprocedure wind en zon op land
 • Onmenselijke woonomstandigheden arbeidsmigranten
 • Groeiende armoede in Zuid-Holland door Corona

Daarnaast waren er in ook nog elf moties die wij gesteund hebben, dus voor gestemd hebben.

Amendementen
Een amendement is een ingediende wijziging in een voorstel van Gedeputeerde Staten (GS). Hiermee stelt de indiener dus een gewenste aanpassing voor in het voorstel. Onze ChristenUnie & SGP-fractie heeft in 2020 de volgende amendementen ingediend. De eerste op ons initiatief, de overige als mede-indiener en alle zijn aangenomen.

 • Versterken Erfgoedhuis en basisvoorziening Cultuur
 • Houd opties voor erfgoed open
 • Budget Actieplan Boerenlandvogels

Daarnaast was er het amendement ‘Zero Emissie’ welke we ondersteund hebben.

Op de website https://staten.zuid-holland.nl/Stukken [link: https://staten.zuid-holland.nl/Stukken] is meer informatie over PS-stukken te vinden. Daar kunt u ook de moties en amendementen downloaden om te lezen.

Marianne van der Kooij-Wander, fractiemedewerker