5 december 2019

Overspelreclame langs provinciale wegen

Zoals we eerder aan hadden aangegeven hebben we als fractie vragen gesteld over de overspelreclames op de borden langs provinciale wegen. De structureel terugkerende ongewenste reclame baart ons zorgen. Afgelopen woensdag hebben we op onze vragen de antwoorden gekregen vanuit Gedeputeerde Staten. Wij zijn nog aan het bedenken of en hoe we een vervolg moeten geven aan de ontvangen reactie. Heeft u tips: bel of mail gerust naar een van ons! Wij houden ons aanbevolen. Hartelijk dank alvast.

In de beantwoorden op de vragen zegt Gedeputeerde Staten o.a.: 'Hoe een campagne of een advertentie door iemand wordt opgevat is zeer persoonlijk en kan van individu tot individu verschillen. Mede om die reden zijn er door de NRC algemeen geldende regels opgesteld, waar ook de gevoerde reclame langs onze wegen aan dient te voldoen. Indien men van mening is dat een bepaalde advertentie daar niet aan voldoet kan eenieder daarover een klacht indienen bij de Reclame Codecommissie'.

Klik hier voor de beantwoording van de eerder gestelde vragen.