16 november 2023

Overlastgevend windpark Spui staat niet stil, dossier wel

Het overlastgevende windpark Spui staat niet stil. Het dossier en onderzoek daarentegen wel. 

Statenlid Gerard van de Breevaart heeft op 8 november een motie ingediend, waarin het college o.a. wordt verzocht te onderzoeken wat de kosten zijn als 1 of meerdere overlastgevende turbines wordt stilgezet. De hele coalitie stemde tegen, terwijl de hele oppositie voor stemde. De motie is helaas verworpen. Lees de volledige motie hier

De betrokkenen hebben altijd hoop gehouden dat stilstand mogelijk zou zijn. De SGP heeft geprobeerd het onderzoek op te starten, maar de coalitie stemt het onderzoek naar de kosten van stilstand van de windturbines weg. En dat terwijl de provincie verantwoordelijk is voor het plaatsen van het windpark en dus ook verantwoordelijk is voor het onderzoek. Het is daarom ronduit teleurstellend dat er zelfs geen onderzoek gedaan mag worden naar de kosten van stillegging. De schatting is dat het niet om astronomische bedragen zal gaan. Heeft de provincie dan niet dat beperkte geld over voor leefbaarheid voor omwonenden van windpark Spui?

De SGP maakt zich zorgen om de houding van de huidige coalitie als het gaat om dit soort zaken. Het lijkt erop dat de Gedeputeerde meer gaat ingrijpen bij gemeenten in de provincie om windturbines geplaatst te krijgen, zonder voorzorg te treffen. Leert de Gedeputeerde dan niet van het verleden? In het eerste kwartaal van 2024 komt er een rapport openbaar van de Randstedelijke Rekenkamer over het handelen van de provincie bij windpark Spui. Dit rapport is opgevraagd op initiatief van de SGP en we kijken uit naar de uitkomsten ervan.