24 november 2021

Op werkbezoek in Leiden – spoorzone en Leiden Bio Science Park

Een brede delegatie van Statenleden bezocht op woensdag 17 november jl. de gemeente Leiden. Het College van B&W had twee belangrijke boodschappen voor ons als leden van de Provinciale Staten. Ten eerste de noodzaak om in Leiden binnenstedelijk te bouwen, wat daarvoor allemaal nodig is en hoe je dat kwalitatief op hoogstaand niveau kan doen. Ten tweede de noodzaak van samenwerking tussen gemeente en provincie bij het stimuleren van het economische klimaat in de stad.

Burgemeester Henri Lenferink heette ons van harte welkom in zijn stad. Een welkom in een oud en lelijk gemeentelijk gebouw vlak in de buurt van hun moderne nieuwe bestuursgebouw. Waarom daar? Dit te slopen gebouw staat op een prachtige locatie aan het Stationsplein met een weids uitzicht op het stationsplein en een deel van het monumentale stadscentrum. De drie wethouders in het fysieke en economische terrein - Paul Dirkse (D66), Fleur Spijker (D66) en Ashley North (GroenLinks) – presenteerde elk de ontwikkelingen in de spoorzone van Leiden.

Het eerste thema is binnenstedelijk bouwen. De gemeente wil duizenden woningen in de spoorzone rond Leiden Centraal toevoegen. Hoogbouw met weinig of geen parkeerplaatsen. Dit vergt goed openbaar vervoer en daarvoor is een uitbreiding van het stationsgebouw, overdekking van het busstation en voldoende fietsenstallingen nodig. De gemeente wil dit (natuurlijk) met kwaliteit doen. Onder meer door de keuze bij de bouwvolumes, ruimte voor fietsers, voldoende groen voor recreatie en tegen hittestress en bredere tunnels onder het spoor. Deze ontwikkeling sluit naadloos aan bij de ambitie van de provinciale ChristenUnie- en SGP-fractie om zorgvuldig met de open ruimte. Het vraagt om een goede samenwerking. Het Rijk gaat over het spoor, de tunnels onder het spoor en het stationsgebouw. De provincie gaat over het omleggen van rijroutes van bussen, het overdekken van het busstation en is vaak de gesprekspartner van het Rijk mede namens de gemeente Leiden. De gemeente gaat onder meer over het bestemmingsplan en de realisatie van de bouwplannen. U kunt meer over de spoorzone lezen in de gebiedsvisie van de spoorzone op de website van de gemeente Leiden.

Het tweede thema is de campus Leiden Bio Science Park. Aan de niet-centrumzijde van Leiden doorlopend tot Oegstgeest vestigen zich bedrijven en wetenschappelijke instituten met de universiteit van Leiden die zich bezighouden met Life Sciences & Health. Zij vormen een ecosysteem waarin ze van elkaar leren, samenwerken en elkaar daarmee versterken. Fysieke nabijheid blijkt een cruciale factor hierbij. De provincie ondersteunt deze campus onder meer met de campusregeling. Onder andere het bedrijf van het Janssen vaccin is hier gevestigd. De oproep van wethouder Dirkse is vooral om als provincie de campussen te (blijven) stimuleren en mede het voortouw te nemen bij (inter)nationale ontwikkelingen. De ChristenUnie- en SGP-fractie ziet dat de drie provinciale campussen werken. Wij steunen de bescheiden bijdrage van de provincie aan de campussen in Delft (TU), Noordwijk (Space) en Leiden (Bio Science). De fractie steunt daarmee niet automatisch het onderzoek of de werkzaamheden van elk van de daar gevestigde bedrijven en wetenschappelijke instellingen.

Arjan Witte, Statenlid ChristenUnie