12 december 2015

Op werkbezoek in de Krimpenerwaard

Op een goede voorbereiding kan een goed werkbezoek volgen. Dat bleek in de Krimpenerwaard. De Statenfractie was te gast bij de vier lokale fracties van SGP en ChristenUnie in de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard. Een paar hoogtepunten uit het werkbezoek op 11 december.

Verkeer
De vier lokale fracties gaven een overzicht van hotspots in de verkeersafwikkeling waarbij gemeenten en provincie betrokken zijn.
Zo vormt de verkeersstroom over de Algerabrug en de N210 een belangrijk knelpunt, zowel in de gemeente Krimpen aan den IJssel als in de gemeente Krimpenerwaard. Gemeenten en provincie zouden bij zo’n project vanaf het eerste initiatief met elkaar om de tafel moeten zitten. Dat geldt ook waar het gaat over een gewenste extra ontsluiting van Krimpen aan de Lek op de N210, rotondes op de N207 en het openingsregiem van de Algerabrug in de nachtelijke uren. Deze onderwerpen zouden wel wat nadrukkelijker op de provinciale agenda mogen komen.

Woningbouw
De Statenfractie ziet graag een gezamenlijke visie van beide gemeenten op de ontwikkelingen en wensen voor de woningmarkt. Vanwege hun ligging in verschillende woningmarktregio’s en de grillige bewegingen op de woningmarkt, is zo’n gezamenlijke visie onmisbaar. Vitalisering van woonkernen is niet het enige argument voor bepaling van de woningbehoefte. De werkelijke behoefte moet gemotiveerd worden aangetoond.

Recreatieschappen
In de beide gemeenten heerst bezorgdheid over de toekomstige financiering van de recreatieschappen. Door de Statenfractie wordt gesteld dat beëindiging van die subsidie niet aan de orde is.

Een goede voorbereiding leidde tot een zinvol werkbezoek. De deelnemers uiten het voornemen om het niet bij een eenmalige ontmoeting te laten. Het dit jaar in gebruik genomen raadhuis heeft voor zo’n overleg het juiste klimaat *).
*) Krimpen aan den IJssel heeft mogelijk het meest duurzame raadhuis van Nederland