9 november 2022

Op voorstel van CU&SGP investeert de Provincie 20 miljoen extra in bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek

De Provincie besloot in 2021 om 20 miljoen euro te besparen, omdat er geen duidelijke plannen voor waren. Toen hebben op initiatief van CU&SGP drie Statenfractie via een motie opgeroepen om het geld terug te halen als de regio wél met een goed plan met breed draagvlak zou komen.

En dat plan is er gekomen, mede door de inzet van Gedeputeerde Zevenbergen en de regio. De Statenfracties van de CU&SGP, VVD, CDA in Zuid-Holland hebben zich daarnaast er steeds actief voor ingezet om het geld toch in de begroting te krijgen. We zijn dan ook blij dat de voorgenomen bezuiniging is teruggedraaid en het totale budget weer 47,2 miljoen is.

Gerard Van de Breevaart, CU/SGP: “Dit plan heeft niet alleen oog voor de huidige situatie maar zeker ook voor de toekomst. Het college, maar ook PS heeft hiermee een opening gegeven voor een goede ontsluiting van toekomstige woningbouw die ook in de Duin- en Bollenstreek hard nodig is. En nu samen aan de slag om het werkelijkheid te laten worden.”

Jeroen van Dijken (VVD): “Er ligt nu een mooi plan dat bijdraagt aan leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Het is heel goed dat het college dat op waarde schat en het budget weer met 20 miljoen euro heeft verhoogd. In totaal is er nu 47,2 miljoen euro beschikbaar voor de Duin- en Bollenstreek. Dat geld is hard nodig. Wat ons betreft gaan we zo snel mogelijk aan de slag.”

De gemeenten in Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen grepen hun kans. Ook vele organisaties uit het bedrijfsleven benadrukten de noodzaak van een goede bereikbaarheid van de regio. Het heeft geleid tot een plan dat onder andere een nieuwe verbinding voor auto en fiets tussen de N208 en de A44 bevat.

Michel Rogier, CDA: “Goed dat we het voor elkaar hebben gekregen deze bezuiniging terug te draaien. Samen met de € 40 miljoen die we al hadden gereserveerd voor OV-voorzieningen, kunnen we de broodnodige mobiliteitsmaatregelen voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van deze belangrijk regio van Zuid-Holland, eindelijk realiseren.
We willen dat er met het verder tot stand komen van de maatregelen goed geluisterd wordt naar bewoners en bedrijven in het gebied.”

In de komende maanden worden de plannen op detailniveau uitgewerkt. Dit, samen met alle betrokken partijen. Volgend jaar nemen Provinciale Staten er een definitief besluit over, zodat de werkzaamheden kunnen beginnen.

Gerard van de Breevaart
(ChristenUnie&SGP)