26 april 2017

Ontstemd en geschrokken van jaarrekening 2016

De SGP&CU-fractie heeft met de PvdA-fractie zeer kritisch gereageerd op het uitgavenoverzicht -de jaarrekening- van de Provincie Zuid-Holland over 2016.
Opnieuw bleef er veel geld over, deze keer 46 miljoen euro, omdat plannen niet werden uitgevoerd.

Chris Schaapman: “Onze fractie pleit al een paar jaar voor het op orde brengen van het financieel beleid door het terugdringen van de grote jaarlijkse overschotten”. Hij verwijst als voorbeeld naar de steun die de fractie eind 2016 gaf aan een voorstel om extra geld uit te trekken om te investeren in een slimme, schone en sterke provincie. De plannen om dat uit te voeren zijn er ruim vier maanden verder nog steeds niet. Dan heb je het echt over de hoofdthema’s van dit college van Gedeputeerde Staten.
Het college heeft heel wat uit te leggen en zal echt heel snel orde op zaken moeten stellen, aldus Schaapman.

Lees het hele persbericht van PvdA en SGP&ChristenUnie