19 februari 2016

Onderzoek oeverbescherming roept vragen op

Een onderzoek aan de constructies van de reeds aangebrachte oeverbescherming langs de OudeRijn en het Aarkanaal heeft aan het licht gebracht dat een groot deel niet aan de gestelde eisen voldoet. Dit was voor de Statenfracties SGP&ChristenUnie en VVD aanleiding om aan Gedeputeerde Staten vragen te stellen naar het toezicht rond de werkzaamheden.

Het werk aan de oeverconstructies langs Oude Rijn en Aarkanaal begon eind 2014 maar kwam in maart 2015 stil te liggen. De aannemer is in 2015 failliet gegaan. De aannemer die het werk alsnog gaat uitvoeren heeft onderzoek gedaan naar de sterkte van de reeds aangebrachte oeverbescherming. Uit dat onderzoek bleek dat die constructie op veel punten niet sterk genoeg is uitgevoerd.

SGP-CU en VVD willen van Gedeputeerde Staten weten hoe het provinciaal toezicht tijdens de eerste werkzaamheden is geweest en wanneer het vermoeden rees dat de constructie niet aan de gestelde eisen voldeed. Statenlid Chris van der Velden: "Wij vragen ons ook af wat de kosten zullen zijn nu het werk waarschijnlijk veel duurder zal worden en hoe de provincie dit wil financieren".

Omwonenden ondervinden al een jaar hinder van de situatie. Door de stremming maakt veel zwaar (landbouw)verkeer gebruik van de verplichte omleiding door de kern van Zwammerdam. Volgens Van der Velden moet daar zo snel mogelijk een eind aan komen. Daarom willen de fracties ook weten hoelang de verkeersonveilige situatie rond Bodegraven en Zwammerdam nog voortduurt. Ze dringen er bij Gedeputeerde Staten op aan dat het werk vóór de aanvang van het toeristenseizoen afgemaakt zal worden.

Vragen SGP-CU en VVD Oeverwerkzaamheden Oude Rijn en Aarkanaal (PDF)