10 januari 2015

Nieuwjaarstoespraak CvK Smit

Het provinciaal bestuur van de provincie Zuid-Holland is geschokt door de aanslag in Parijs. Commissaris van de Koning Jaap Smit heeft tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op het provinciehuis stilgestaan bij deze verschrikkelijke gebeurtenis.

“Het is belangrijk om in deze onrustige tijden de vrijheden te koesteren om dit soort 'waanzin' te voorkomen", aldus de Commissaris aan het begin van zijn toespraak. Hij wees vervolgens op de diverse plaatsen in de provincie waar mensen samenkomen om te herdenken en te demonstreren voor vrijheid. De Commissaris zou zelf aanwezig zijn op de bijeenkomst het Plein in Den Haag.

Metropoolregio
Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, wil met ‘gezwinde spoed’ invulling geven aan de vervoersautoriteit, die de provincie Zuid-Holland samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag gaat vormen. Dat zei hij verder in zijn nieuwjaarstoespraak.

Dat provincie en steden gezamenlijk verkeer- en vervoerstaken gaan uitvoeren, hebben regering en parlement kort voor kerst besloten. Smit heeft inmiddels met de burgemeesters van Den Haag en Rotterdam afgesproken snel om tafel te gaan zitten. “We moeten de kansen in ons metropolitane gebied, dat loopt van Leiden tot Dordrecht, versterken”, aldus Smit, “kracht komt juist bij samenwerking los en het is dus geweldig dat de gemeentes uit de regio Rotterdam en Den Haag nauwer gaan samenwerken.” Hij benadrukt dat het beeld dat de provincie tegen metropoolvorming zou zijn onjuist is. “In de ogen van de burger is er maar één overheid, die de zaken zo efficiënt mogelijk moet regelen.”

Statenverkiezingen
De verkiezingen voor Provinciale Staten staan voor 18 maart op de agenda. In Zuid-Holland worden dan 55 Statenleden gekozen, die de komende vier jaar de Zuid-Hollandse volksvertegenwoordiging gaan vormen. De Statenleden kiezen in mei van dit jaar de leden van de Eerste Kamer. Volgens CdK Jaap Smit is het belangrijk dat de Zuid-Hollanders weten dat de Statenverkiezingen, ondanks de dominantie van de landelijke politiek, in de eerste plaats gaan om de provincie. “Er valt zeker wat te kiezen. De campagnes gaan binnenkort van start en ik verwacht dat de provinciale politieke partijen hun keuzes scherp voor het voetlicht brengen. Dat lokt veel kiezers naar de stembus en dat is goed voor de democratie.”

Toegevoegde waarde
Smit voegt daar aan toe dat de verkiezingen ook een kans bieden de burgers te laten zien wat de toegevoegde waarde van de provincie is. Met de kerntaken ruimte, economie, verkeer en vervoer en natuur is de rol van de provincie scherp en succesvol gebleken. Commissaris Smit wil op dat spoor verder: “Ik heb het afgelopen jaar het gevoel gekregen dat we hier nog een slag bovenop kunnen leggen. Ik verlang naar de creativiteit, de wil en het vermogen om soms buiten de gebaande paden naar nieuwe oplossingen te zoeken. Dat is de uitdaging van dit moment.”

Netwerken
De CdK toonde zich in zijn nieuwjaarstoespraak een groot voorstander van meer bijeenkomsten van en met vertegenwoordigers van provincie en gemeentes. “Het komt er in de huidige netwerksamenleving op aan dat gemeentes en provincie, gemeenteraden en provinciale staten elkaar veelvuldig ontmoeten om gezamenlijk oplossingen en mogelijkheden te onderzoeken en vorm te geven.”

Zorg
Volgens de commissaris wordt de komende tijd duidelijk wat de uitvoering van de taken op het gebied van jeugd, zorg en inkomen - de zogenoemde decentralisaties - voor de inwoners van Zuid-Holland gaan betekenen. Smit verwacht dat er tussen de gemeentes verschillen gaan ontstaan in zorgniveaus en geleverde voorzieningen. Dat kan in zijn optiek leiden tot onrust en, zoals al is gebleken, rechtszaken. “Hier ligt een enorme opgave voor de gemeentes en hun samenwerkingsverbanden. Het is urgent dat we met elkaar duidelijk maken wat het minimumniveau aan voorzieningen is, waaraan elke gemeente moet voldoen. Er moet ruimte voor verschil zijn, maar wel met een bodem. Dit uiteraard om ongewenste ongelijkheden en daarmee gevoelens van onrechtvaardigheid te voorkomen. Ik voel me als commissaris nauw betrokken bij de opgaven van de gemeentes, omdat het gaat om het welbevinden van de burgers die in deze provincie wonen”, aldus Jaap Smit.