3 juni 2011

Nieuw in het Hoogheemraadschap: Chr. vd Velden

Woensdagmiddag 1 juni 2011 was het afscheid van Jaap Slingerland, een bekend persoon binnen de provincie Zuid-Holland. Wie kent hem niet? Maar wat weten we van zijn opvolger? De Provinciale Vereniging stelt hem graag voor: Chris van der Velden is getrouwd en vader van zeven kinderen in de leeftijd van 0 tot 16 jaar. Sinds 28 april is hij lid van het College van het dagelijks bestuur  van het  Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Het werkveld van het Hoogheemraadschap is geen onbekend terrein voor hem. In 1995 kwam hij als algemeen bestuurslid binnen bij Hoogheemraadschap de Krimpenerwaard. Inmiddels is hij al aan zijn vierde bestuursperiode bezig. In het dagelijks leven is hij naast bestuurder van het Hoogheemraadschap algemeen directeur bij de Vereniging voor het verstrekken van onderwijs op Gereformeerde Grondslag te Krimpen aan den IJssel.

Belangrijk bestuursprincipe voor hem is de echte dialoog. Zo één waarbij je de durf hebt om even uit je eigen veilige omgeving te stappen en naast de ander te gaan staan. Proberen om hetzelfde te zien als de ander. Chris: “Je kunt nooit samen door één bril kijken, maar je kunt wel vragen of je hem even mag lenen”. Bij een echte dialoog gebeurt er iets. Er ontstaat een nieuwe werkelijkheid. Voorwaarde is wel dat beide partijen dat doen. Bij een discussie is dat nooit zo. Bij een discussie heb je bij voorbaat verliezers. Je hebt dan altijd een partij die ontevreden is over de afloop. Door met elkaar in gesprek te gaan, voorkom je het ontevreden gevoel en krijg je begrip voor elkaars standpunt. Samen kom je vaak tot hele creatieve oplossingen.” Vanuit deze optiek ziet Chris het ook als een uitdaging om samen met gemeenten,  provincie en Rijk de wateropgave waar Nederland voor staat aan te pakken.

De portefeuille van Chris bevat o.a.: Gemeentelijke waterplannen (waterkwantiteit), Groot onderhoud aan de watergangen en Wateropgave 2015
Verder is Chris lid van de Commissie Watersystemen van de Unie van waterschappen, adviseur DB en AB Natuur- en Recreatieschap Krimpenerwaard, Lid algemeen bestuur Regionale Belastinggroep (RBG) en Plaatsvervangend lid AB gemeenschappelijke regeling Aquon.

Chris is tot aan de zomervakantie, naast raadslid in de gemeente Krimpen aan den IJssel, nog voorzitter van de commissie bestuur & middelen, plaatsvervangend voorzitter van het presidium en zit hij in de rekenkamercommissie.
Als SGP zijn we dankbaar dat we ook in dit Hoogheemraadschap een rol mogen vervullen in de College en we wensen vanaf deze plaats Chris van der Velden Gods zegen toe.