1 juli 2020

Niets nieuws onder de zon

In de Provinciale Statenvergadering vandaag heeft onze fractievoorzitter Nico de Jager zijn woordvoering gehouden bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2020, Kadernota 2021 en Kaderbesluit Bereikbaarheid 2021. Deze vergadering vond plaats in de historische Ridderzaal op het binnenhof in Den Haag.

“We leven in bijzondere tijden. Nu heb ik in een boek van wijsheid gelezen dat er niets nieuws is onder de zon. En als we achteromkijken de geschiedenis in dan is dat ook zo. Neemt niet weg dat we voor grote uitdagingen staan en onze verantwoordelijkheid moeten nemen.” begon Nico zijn betoog.

In de woordvoering sprak Nico zijn zorg uit over het toekomstperspectief van gemeentes in Zuid-Holland. Hij hield een pleidooi voor financiële positie van gemeenten, verwijzend naar de brief van wethouder Peter Verheij (Alblasserdam) aan minister Ollongren inzake de Rijksbijdrage als meest risicovolle post in de gemeentebegroting.

Daarbij noemde hij ook onze zorg over de financiële middelen die Zuid-Holland van de Rijksoverheid krijgt. Zijn oproep is om de economie, bijvoorbeeld door regiodeals. te steunen in alles wat zij nu over zich heen krijgen door stikstof en Corona. Want het bedrijfsleven, zeker ook het MKB, heeft het heel zwaar.

“Cultuur gaat ons ook aan het hart” aldus Nico. “In de commissie BMM hebben we uitgebreid gesproken over incidentele ondersteuning voor de cultuursector, omdat het Rijk zich helaas niet aan de afspraken houdt dat het Rijk alle 'corona-schade' compenseert. Voor de ChristenUnie & SGP-fractie staat voorop dat de provincie allereerst verantwoordelijk is voor onze vaste cultuur- en erfgoedpartners. Als zij door corona in financiële problemen komen, zal het College hen moeten helpen. Indien mogelijk met Rijksgeld, maar anders met eigen middelen. In deze bijzondere tijden mag de provincie ook een extra stap doen om de cultuursector te steunen.”

Tot slot bedankte Nico Gedeputeerde Staten en de provinciale organisatie voor al het werk om in deze bijzondere en hectische tijden toch tot de nodige besluitvorming te komen. “We waarderen de aangereikte stukken waarin de veranderingen die gevraagd zijn langzaam maar zeker doorgevoerd worden. Dank daarvoor en het geeft vertrouwen om daar mee door te gaan!”