11 juni 2022

Nico de Jager weer lijsttrekker SGP Zuid-Holland

In de ledenvergadering van de provinciale afdeling van Zuid-Holland is op dinsdag 7 juni jl. Nico de Jager, op voordracht van het bestuur, unaniem gekozen tot lijsttrekker voor de SGP in Zuid-Holland. Nico de Jager (54) is momenteel fractievoorzitter van de gezamenlijke ChristenUnie-SGP van Zuid-Holland.

Peter Grinwis, voorzitter van de Zuid-Hollandse afdeling: ‘Onder leiding van Nico heeft de gezamenlijke fractie laten zien dat men bestuurlijke verantwoording wil nemen en ook in moeilijke dossiers het beste wil zoeken voor de inwoners van Zuid-Holland. We zijn blij dat hij opnieuw bereid is om lijsttrekker te zijn. We zien uit naar een voortzetting van de goede samenwerking’.

De SGP heeft momenteel twee Statenleden en hoopt bij de komende verkiezingen een zetel extra te krijgen. Die is voor de SGP van groot belang en kan daarmee de tweede zetel in de Eerste Kamer veiligstellen. Aan de inspanningen van de huidige fractieleden zal het niet liggen. Tijdens de bijeenkomst werd ook de campagneleider bekend gemaakt: huidig Statenlid Gerard van de Breevaart, zal samen met Florian Pronk de campagne in Zuid-Holland voor de SGP vorm gaan geven.

Nico de Jager: ‘Het werk in de Staten is (helaas) wat onbekend. Dat is jammer omdat het werk in de Staten inwoners vaak direct raakt. De Staten richten bijvoorbeeld het landschap in en zijn dus een zeer belangrijke, onmisbare, schakel bij bijvoorbeeld woningbouw, windturbines, (water)wegen, openbaar vervoer en natuurbeheer. Ook de maatregelen voor stikstof liggen op het bord van de provincie. Mijn inzet is mede om dit belangrijke en mooie werk van de Staten veel bekender te maken!’

In het najaar zal het bestuur de volledige lijst vaststellen. Dat geldt ook voor de lijsten van de verschillende waterschappen die onder verantwoording van SGP Zuid-Holland vallen.