3 september 2018

Nico de Jager voorgedragen als SGP-lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2019

Het bestuur van de provinciale afdeling van SGP Zuid-Holland draagt, op advies van de selectiecommissie, Nico de Jager voor als lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen van D.V. woensdag 20 maart 2019. Nico de Jager (50) is momenteel fractievoorzitter van de gecombineerde SGP-ChristenUnie fractie in Sliedrecht.

Peter Grinwis, voorzitter van de Zuid-Hollandse afdeling: “Nico heeft behoorlijk wat ervaring in de politiek als raadslid en fractievoorzitter. Daarnaast zat hij een aantal jaren in de Drechtraad. In Sliedrecht leidde hij dit voorjaar als formateur de gesprekken voor een nieuw college. We hebben hem leren kennen als een deskundige, enthousiaste SGP-er met een kloppend hart voor de medemens. Als de ledenvergadering ermee instemt, zal hij leiding gaan geven aan een compleet nieuwe fractie, aangezien behalve Servaas Stoop ook de huidige Statenleden Henk van Dieren en Chris van der Velden door een herindeling en verhuizing niet meer beschikbaar zijn’.

Nico de Jager: ‘Het werk in de Staten is iets heel nieuws en dat trekt. Bijzonder om iemand met zo’n staat van dienst als Servaas op te mogen volgen. Ik heb zin in deze nieuwe uitdaging om daarmee de belangen van de inwoners van de provincie te dienen. Het past ook bij Florys, het bedrijf waarvan ik oprichter en medeaandeelhouder ben. De missie van Florys is om mensen tot bloei te laten komen. Op het werk maar ook in de privésituatie en de maatschappij. Voor die maatschappelijke inzet creëren we bij Florys dan ook mogelijkheden. Ik ben al bijna 30 jaar gelukkig getrouwd. Wij hebben vijf kinderen gekregen van wie er nog een thuis woont. Ik heb een fiscale en bedrijfskundige achtergrond. Na vele jaren deeltijdstudie mocht ik in juli j.l. mijn master afronden. ’

Na meer dan 25 jaar Statenlid te zijn geweest, waarvan drie keer ook lijsttrekker en geruime tijd fractievoorzitter, heeft Servaas Stoop aangegeven dat het tijd is voor vernieuwing. Hij ziet in Nico de Jager een goede opvolger die kan bogen op veel politieke ervaring en die op een eigen manier kan inbrengen in Provinciale Staten.

In de ledenvergadering van november zal de lijsttrekker door de ledenvergadering worden gekozen. Daarna zal het bestuur ook de volledige lijst vaststellen.