12 februari 2016

N59 moet veiliger

De gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie Zuid-Holland willen niet langer wachten op een reactie van minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) en willen aanpassing aan de N59 voorlopig uit eigen zak betalen. De partijen werken aan een plan om de veiligheid van de weg te verbeteren.

De provincie en de gemeente hebben minister Schultz al vaker verzocht om een middenberm te plaatsen, maar zij wil er voorlopig geen geld voor uittrekken. De lokale partijen willen nu de maatregelen voor de N59 voorfinancieren, mits de minister daarna alsnog over de brug komt. De N59 is de centrale route om van de oostzijde het eiland te bereiken. Daarnaast is het een belangrijke doorstroomroute naar de Zeeuws eilanden.

Ook SGP Statenlid Servaas Stoop onderstreept de noodzaak tot het nemen van maatregelen voor de verkeersveiligheid van de N59 door de wegbeheerder: Rijkswaterstaat.

Stoop: ’Er zijn in de achterliggende jaren regelmatig ongelukken met dodelijke afloop geweest. In sommige gevallen waren deze aanwijsbaar toe te schrijven aan weggedrag, in andere gevallen speelde het smalle wegprofiel en het ontbreken van een middenbermscheiding een rol. De afgelopen paar weken vielen er opnieuw bij ongelukken twee doden te betreuren’.

Na de realisatie van de Tweede Maasvlakte is de route drukker geworden. Vrachtverkeer met bestemming Zeeland en/of West-Brabant gebruikt behalve de hoofdinfrastructuur van de A15 en de A4/A29 ook de route N57-->N215-->N59. Dat betekent extra verkeersaanbod en op sommige momenten minder doorstroming.

De ongelukken van de laatste jaren vonden plaats op plaatsen waar de N59 in een gebogen lijn ligt (dus niet de langere rechte stukken). Er is geen middenberm, alleen een dubbele doorgetrokken streep. Het afwijken van het eigen wegvak is in vrijwel alle gevallen desastreus.

‘De provincie Zuid-Holland onderkent de ernst van de problematiek en wil een aanpak a la de N57. Ondanks het feit dat het een Rijksweg is, heeft de provincie ook middelen gereserveerd’, aldus de fractieleider van de SGP&ChristenUnie fractie van Zuid-Holland.