20 februari 2015

Muizenplaag breidt uit

Wat in Friesland begon, lijkt zich over heel Nederland te verspreiden. Daarom heeft de fractie schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld. “Wat is de omvang van de muizenplaag”, zo wil de fractie weten.

De muizenplaag breidt zich verder uit over Nederland. In Friesland en Limburg werd een paar weken geleden de alarmklok geluid, nu lijkt de overlast ook in Overijssel, Gelderland en Utrecht de kop op te steken. Ook uit Zuid-Holland komen de eerste signalen. Reden voor de Statenfractie om vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten (GS). De fractie wil weten hoe groot de omvang van de muizenplaag in Zuid-Holland is. Verder vraagt men of GS al overleg heeft gehad met waterschappen en organisaties van boeren over een preventieve aanpak. Daarbij is het gewenst dat de financiële gevolgen van de optredende schade in kaart wordt gebracht.