26 oktober 2023

Moties ingediend rondom afplaggen grond Bodegraven

We zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest om de situatie in Bodegraven Noord onder de aandacht te brengen. Zo heeft de SGP vlak voor de zomer een motie ingediend om het afplaggen in dit gebied te stoppen. Helaas kreeg deze motie geen meerderheid. Wel werden er toezeggingen gedaan om met de betrokkenen, in afstemming met de stuurgroep Veenweiden Gouwe-Wiericke, in gesprek te gaan.

Recent heeft de SGP de verantwoordelijke gedeputeerde erop aangesproken dat dit gesprek nog steeds niet heeft plaats gevonden. Terwijl dat gesprek hard nodig is. De kabinetsbrief ‘Bodem en water sturend’ en de kamerbrief LNV over de aanscherping van de KDW waarden maken dat er heel anders aangekeken moet worden naar het definitief inrichtingsplan NNN Bodegraven Noord. Daarbij heeft de stuurgroep Veenweiden Gouwe-Wiericke de provincie als opdrachtgever een gedegen inhoudelijke reactie gevraagd.

Om opnieuw de aandacht te vestigen op dit gebied heeft de SGP op vrijdag 13 oktober twee moties ingediend. De eerste motie om de gedeputeerde duidelijk te maken dat hij nu toch echt snel het beloofde gesprek moet gaan voeren. Na een duidelijke toezegging van de gedeputeerde om dat op zeer korte termijn te doen hebben we deze motie ingetrokken.

De tweede motie was een oproep om met de nieuwste ontwikkelingen en inzichten nog eens te onderzoeken of het definitief inrichtingsplan NNN Bodegraven Noord aan herziening toe is. Omdat de gedeputeerde toegezegd heeft dit in het geplande gesprek mee te nemen hebben we de motie nog niet in stemming laten brengen en aangehouden.

Al met al hebben we een mooi resultaat bereikt om, eindelijk, de discussie over dit gebied een beetje van het slot te halen. Met dank aan de PVV die de beide moties mede ondertekend heeft en met dank aan de BBB die de steun aan de moties vanaf het begin duidelijk heeft gemaakt.