1 februari 2023

Motie Stop antisemitisme

Motie Stop antisemitisme

Joden maken al eeuwen deel uit van onze samenleving. En antisemitisme blijft gestaag groeien. Burgemeester Halsema van Amsterdam zei het deze week treffend: "Antisemitisme steekt vaker zijn lelijke kop op”.
Dat is verwerpelijk gezien de gruwelijke geschiedenis inzake de Holocaust en onaanvaardbaar aangezien Nederland een inclusieve en diverse samenleving wil zijn. De ca. 30.000-40.000 Joden die momenteel in ons land wonen, moeten zich hier thuis voelen. Binnen onze beschaving mag geen ruimte zijn voor antisemitisme, allen hebben het recht te bestaan als gelijkwaardige en vrije mensen. We moeten er daarom, op verschillende overheidsniveaus, álles aan aan doen om antisemitisme de kop in te drukken. Ook moeten jongeren meer leren over de Holocaust, zodat wij nooit vergeten wat er is gebeurd en de namen van de slachtoffers genoemd blijven worden. 
Onze fractie heeft een motie ingediend en het college gevraagd om met een voorstel te komen hoe de provincie kan bijdragen aan het bevorderen van educatie over de Holocaust en kan bijdragen aan bewustwording en het terugdringen van antisemitisme. Deze motie is mede ondertekend door het CDA, de VVD, JA21 en Forum voor Democratie. De motie werd unaniem aangenomen, waarbij een aantal partijen in een stemverklaring aangaf in het algemeen tegen discriminatie te zijn.
Lees de hier motie.
Djoeki van Woerden-Kerssen
Nico de Jager