31 augustus 2023

Monitor Leefomgeving: de nieuwe stikstofkaart?

De Monitor Leefomgeving is een document wat de verwachte kwaliteit van de leefomgeving in onze provincie bijhoudt. Er zit enorm veel data verwerkt in het document, wat vervolgens omgezet wordt in kleurscores: rood, oranje en groen. De Monitor Leefomgeving valt onder de verantwoordelijkheid van de Gedeputeerde Staten en is de basis voor beleidswijzigingen in het Omgevingsbeleid. Het document wordt ook als belangrijke bouwsteen gezien voor een MER-procedure, een milieueffectenrapport.

De SGP maakt zich zorgen over de Monitor. De data die schuil gaat achter het systeem is niet gedegen en er is niet inzichtelijk welke data gebruikt wordt voor een indicator. Zo was er bijvoorbeeld bij Chemours geen data opgenomen over Zeer Zorgwekkende stoffen in de lucht. Na doorvragen bleek dat Zeer Zorgwekkende Stoffen niet onder de indicator bij luchtkwaliteit viel. En dat terwijl de gevolgen voor de omgeving van Chemours groot zijn. Dan lijkt het de SGP logisch dat alle data rondom luchtkwaliteit gemeten moet worden. 

Ook is het niet mogelijk om regionaal of lokaal te monitoren en is het alleen mogelijk om provinciebreed een score toe te kennen. Hierdoor krijgen de Provinciale Staten te maken met informatie die niet bruikbaar is. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de hele provincie rood (slecht) scoort op wateroverlast, terwijl dit alleen speelt in de Molenlanden en niet in de kustgebieden. De consequentie is dat er geen gedegen keuzes gemaakt kunnen worden op basis van de Monitor Leefomgeving. Hebben we dan niets geleerd van de stikstofkaart?

Wat de SGP betreft begeven we ons op drijfzand, wanneer we deze monitor gaan gebruiken als basis voor procedures en beleidswijzigingen. Het grootste gedeelte van de coalitie (VVD, CDA, PvdA en GroenLinks) bleven de Gedeputeerde Staten echter steunen. Met de overige fracties gaan we aan de slag om wijzigingen op te stellen, die we in de Statenvergadering voorleggen.

Bekijk de Monitor Leefomgeving zelf op https://monitorleefomgeving.zuid-holland.nl/