10 december 2015

Molens in Zuid-Holland oké

De molens in Zuid-Holland staan er goed bij. Om de molens in de toekomst ook een plek in onze samenleving te geven moeten we er samen aan werken om ze te behouden. Dit was de conclusie die op 9 december 2015 door aanwezigen werd getrokken tijdens de bijeenkomst over de toekomst van de molens in Zuid-Holland.

Gedeputeerde Rik Janssen ging in gesprek met moleneigenaren, vertegenwoordigers van molenstichtingen, molenaars, bestuurders van gemeenten, adviseurs van de Rijksdienst voor cultureel erfgoed en molenmakersbedrijven.

Cultureel erfgoed
Het culturele erfgoed waar de molens onderdeel van zijn is een belangrijk onderwerp voor de provincie Zuid-Holland. Zuid-Holland heeft 244 molens en is daarmee de provincie met de meeste molens. De onderhoudstoestand en de staat van de molens in Zuid-Holland wordt goed genoemd. Dit komt onder andere door de inzet van provinciale middelen, naast de rijksmiddelen. Tijdens de bijeenkomst van vandaag werd met elkaar gesproken over wat er speelt in het molenveld in Zuid-Holland en wat de thema’s voor de toekomst zijn zoals onderhoud van molens, financiën, organisatie van het molenveld, vrijwilligers, molenbiotopen, beleefbaarheid van de molens en publieksactiviteiten, fondsenwerving. Mogelijkheden en onmogelijkheden werden met elkaar gedeeld. Het gezamenlijke doel is om de molens in goede staat te houden en waar mogelijk te verbeteren. Dat hoeft niet altijd via extra geld maar kan ook door slimme samenwerkingsconstructies of open gesprekken met elkaar. De overheid is niet als eerste en enige aan zet. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het molenveld, waterschappen, overheden en andere partners. De provincie wil vanuit haar ambities meewerken aan de goede ideeën die zij krijgt aangereikt en het molenveld daarbij ondersteunen. Met elkaar de schouders eronder is het motto voor de komende periode.

Krachtenbundeling
Voor 2016 is door de provincie extra financiering gereserveerd voor het molenonderhoud en molenbiotopen. Eén van de aanbevelingen was om het onderwerp molenbiotoop grotere bekendheid te geven. Het is een belangrijk instrument om ervoor te zorgen dat molens kunnen blijven draaien en hun functie kunnen behouden. Een molenbiotoop zorgt er voor dat een molen kan draaien waarmee de kosten voor onderhoud omlaag gaan. “Om meer massa te krijgen moeten we de krachten bundelen en niet afzonderlijk het wiel uitvinden. Samen moeten we zorgen voor meer bekendheid, begrip en kennis rond de molens. Laten we in 2016 samen een weekend organiseren waarin we verschillende activiteiten bij de molens organiseren. We kunnen dan de biotopen aanpakken en tegelijkertijd de molens in het zonnetje zetten", aldus gedeputeerde Janssen.

In de afsluiting werd door de gedeputeerde de inzet van vrijwilligers geroemd. Financiering voor onderhoud en activiteiten is belangrijk maar zonder de inzet van vrijwilligers gebeurt er niets.

bron: provincie Zuid-Holland