18 februari 2019

Mijn eerste ervaringen

De afgelopen weken stonden in het teken van kennismaking. Kennismaking met
collega-statenleden. Kennismaken met de gewoontes en gebruiken in het
Provinciehuis. Natuurlijk, na bijna 18 jaar lokale politiek en afgestudeerd
in het Staatsrecht weet ik best wel wat van een provincie. Maar toch.

Structuur en cultuur

Hoe ‘lopen de hazen’, waar zijn de ‘wandelgangen’, hoe zijn de onderlinge verhoudingen

Ik heb de eerste weken als leerzaam, intensief, en vooral ook als mooi ervaren. Intensief omdat ik mij gelijk mocht storten op de Omgevingsvisie Zuid-Holland. Een pakket met in totaal 1135 pagina’s tekst. Gelukkig dat ik door mijn gemeentelijke ervaring de structuur van zo’n document vrij snel door heb waardoor ik ook keuzes kan maken wat ik echt moet weten en wat ik even kan laten rusten.

Die eerste commissievergadering op woensdagavond 6 februari was best pittig.

Ik had mij voorbereid, maar toch.
In zo’n grote zaal.
Een fractiecollega miste wat scherpte in mijn inbreng. Gelukkig gaan we open en eerlijk met elkaar om, dus die feedback kon ik waarderen en plaatsen. De tweede commissievergadering was woensdagochtend 13 februari. Ik had het idee dat ik toen toch mijn plekje en positie meer doorhad en er ontstond in de commissie ook een leuk gesprek. Ook nu heb ik om feedback gevraagd en mijn inbreng en opstelling werden gewaardeerd.

De commissievergadering in de middag, daar zat ik alleen. Totaal onverwachts maar daardoor ook niet echt voorbereid.

Dat was jammer, maar van mijn kant niet te voorkomen. Ook wel weer leerzaam voor het vervolg.

Inmiddels ben ik bezig met de voorbereiding van mijn maidenspeech. Sneller dan verwacht, namelijk de tweede vergadering van Provinciale Staten. En naar alle waarschijnlijkheid ga ik ook nog een amendement indienen. Een maidenspeech is de eerste speech die je in hoedanigheid van, in mijn situatie nu dus, statenlid houdt. Het is een ongeschreven regel dat je dan niet wordt geïnterrumpeerd. Het is ook een ongeschreven gebruik dat je in
zo’n speech iets over je zelf zegt. Tenminste, hoe je als persoon in de politiek staat of wat je uitgangspunten zijn. Voor mij betekent dat niet het vingertje, maar toch een positief-christelijke houding waaruit blijkt dat Gods eer en welzijn van de naaste essentieel zijn.

Waddinxveen / Den Haag, 18 februari 2019

Peter van den Berg
(namens de SGP/ChristenUnie-fractie lid van Provinciale Staten van
Zuid-Holland)