8 maart 2019

Met SGP in de provincie en waterschap telt Goeree-Overflakkee mee

SGP-kandidaten voor Provinciale Staten en waterschap Hollandse Delta bezochten dinsdag 5 maart Goeree-Overflakkee om kennis te maken met de lokale fractie en inwoners van het eiland. De delegatie was tijdens het werkbezoek duidelijk onder de indruk van het Fort Prins Frederik en het grote zonnepark in Ooltgensplaat. De dag werd afgesloten met een verkiezingsbijeenkomst in Dirksland, waar de aanwezigen discussieerden over tal van onderwerpen en waar zelfs praktische tips werden gedeeld over het gebruik van de huidige cv-ketel.‘Onzichtbaar, maar hard nodig’, zo typeerde huidig SGP-Statenlid Johan Matze en nummer drie op de kandidatenlijst de provincie. Hij reageerde daarmee op de stelling om gemeenten meer verantwoordelijkheid te geven en de provincie maar op te heffen. Sommige aanwezigen in de zaal waren duidelijk een andere mening toegedaan. Onder leiding van SGP-jongere Ard Dam ontstond een levendige discussie tussen bezoekers van de verkiezingsbijeenkomst en SGP-kandidaten. Daarbij werd duidelijk dat de provincie op verschillende gebieden zo gek nog niet is. Lastig Europees en Rijksbeleid wordt veelal door de provincie uitgevoerd. Soms fungeert de provincie als scheidsrechter tussen gemeenten. ‘Dat maakt ze niet altijd geliefd. Behalve als er subsidie kan worden verstrekt, zoals onlangs voor de restauratie van delen van het Fort in Ooltgensplaat’, stelde Matze met een knipoog.

Natuurlijk SGP
Lijsttrekker Nico de Jager presenteerde het provinciale verkiezingsprogramma van de SGP. Het motto daarvan is ‘Natuurlijk SGP!’ De Jager stelde dat de provincie een belangrijke rol heeft in de ruimtelijke ordening. Daarbij kunnen boeren op warme aandacht rekenen bij de SGP: ‘We willen zuinig zijn op het groene gebied. Boeren zijn belangrijke hoeders van het landschap.’ Duidelijk werd dat voor de SGP zowel stad als platteland belangrijk zijn. ‘Elke inwoner telt. Juist rondom kleinere kernen zien we belangrijke bedrijvigheid in bijvoorbeeld de landbouw.’ Ook verkeer en veiligheid vormen een speerpunt. De oorzaak van verkeersongevallen moet onderzocht worden, zodat maatregelen kunnen worden genomen die de veiligheid vergroten. Speciale aandacht is er om oplossingen te vinden in het openbaar vervoer. Verder moet er werk gemaakt worden van de energietransitie. De SGP wil op voorhand geen enkele energiebron uitsluiten voor een duurzamere toekomst. ‘We moeten daarin wel realistisch blijven’, was ook de oproep van Wim de Jong, SGP-lijsttrekker voor het waterschap. Hij ziet voor het waterschap kansen om nog meer energie te winnen uit de bestaande processen.

Vaste waterkoers
De Jong schetste vooral waar het waterschap op dit moment mee bezig is. Droge voeten, schoon water en voldoende water, dat zijn de kerntaken van het waterschap. Wat de SGP betreft moet daarop gefocust worden op de ambitie die het waterschap heeft, waarbij hij dat spiegelde aan het programma van zijn partij met als titel: ‘Voor een vaste waterkoers.’ Vanuit de zaal werd gevraagd wat er gebeurt als al het zee-ijs smelt. Ook daarover waren de meningen in de zaal niet eensluidend. Zet het water uit bij een temperatuurstijging of niet? Vanuit het waterschap stelde Wim de Jong dat er onlangs een stresstest is gedaan voor de duinen van Goeree en Voorne. ‘Wat betekent het als het zeewater 2 meter stijgt. Blijft Goeree-Overflakkee nog op de kaart? In een simulatie met golven van 9 meter blijkt dat menselijkerwijs gesproken de Voornse duinen voor 86% voldoende stevig zijn. Op Goeree is maar liefst 94% op voldoende sterkte.’

Woord houden
Eerder in de middag bezocht de SGP-delegatie het Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat. Daar kon men met eigen ogen zien dat al grote stappen zijn gezet om het historische fort weer zichtbaar en toegankelijk te maken. Ook bezocht de delegatie een zonnepark in een nabij gelegen polder. Daar liggen maar liefst 132.000 zonnepanelen, die voldoende stroom opwekken voor zo’n 12.000 huishoudens op het eiland. Goeree-Overflakkee is de eerste gemeente die op dit moment aan de energie‑opdracht heeft voldaan. Het eiland werd door Rijk en provincie opgezadeld met veel windturbines. Maar het eiland wil meer, zo bleek uit de discussie. Kritiek kwam er van de lokale SGP-fractie, bij monde van Hendrik Herweijer. Hij wees erop dat de provincie mede-initiator is van het Waterstofconvenant. ‘Er zou een proef komen met waterstofbussen, maar er rijdt er nog steeds niet een. Ook lezen we regelmatig tot onze verbazing dat de provincie elders aan de slag gaat met waterstof. Is men de handtekening onder het Waterstofconvenant alweer vergeten? Goeree-Overflakkee wil graag aan de slag met het produceren van groene waterstof.’ Hij riep de aanwezige kandidaten op om de provincie op te roepen om een betrouwbare overheid te zijn, die gemaakte afspraken ook nakomt. Aan de SGP zal het niet liggen, zo bleek uit de reacties. De aanwezigen werd een duidelijk advies meegegeven: stem 20 maart Strategisch Geloofwaardig en Principieel op de SGP voor provincie en waterschap. Om de twee Eerste Kamerzetels voor de SGP te behouden is het nodig dat de Statenfractie in Zuid-Holland drie zetels behoudt.